20. novembril toimus Ida-Virumaa koolijuhtidele suunatud koolitusprogrammis osalejate esimene kokkusaamine. Koolitusprogrammi teemaks on distantsõpe. Tegemist on järjega eelmisel aastal toimunud seminaride sarjale, mille eesmärk oli leida võimalusi õppetöö parendamiseks Eesti venekeelsetes koolides.

2019. aastal korraldas Soome Instituut Ida-Virumaa venekeelsete koolide juhtidele seminaride sarja (link), mille eesmärk oli leida võimalusi õppetöö parendamiseks Eesti venekeelsetes koolides. Selle saavutamiseks tutvuti Soome haridussüsteemi ja selle põhimõtetega ning otsiti võimalusi õpitut Ida-Virumaa koolides rakendada. 

Osalejate positiivsest tagasisidest inspireerituna sai koolitusprogramm sel aastal järje. Seekord on fookuses distantsõpe: kuidas see koolidele mõjus ning kuidas saaks eriolukorra ajal omandatud kogemusi tulevikus kasutada? Koolitusprogrammi ühe tulemusena valmib koolide distantsõppe korraldamise kirjeldus/plaan, mida saab kasutada nii eriolukordades kui ka igapäevase õppetöö mitmekesistamiseks.

Programmi vältel plaanime korraldada kaks koolitustsüklit ning õppereisi Soome. Koolitajateks on Soome ja Eesti õpetamis- ja kasvatusvaldkonna professionaalid. 

Programmi korraldamist toetavad mh Eesti Haridus- ja Noorteamet ja Integratsiooni Sihtasutus.

Loe lähemalt (link).