28. veebruaril saavad Narvas esmakordselt kokku Ida-Virumaa koolijuhid ja Soome hariduspoliitika eksperdid ja praktikud, et leida võimalusi Eesti venekeelsete koolide õppemetoodika kaasajastamiseks. Tegemist on 6 kuud kestva pilootprojektiga, mida korraldab Soome Instituut.

Esimene koolituspäev Narva Kolledžis. Foto Anna Markova.

PISA-testide põhjal on nii Soomes kui Eestis antava hariduse tase maailma tipus. Meil on ka sarnane mure: kas ja kuidas suudaksime pakkuda sama kvaliteetset haridust ka muukeelsetele noortele? Kas meie koolisüsteem suudab toetada kõiki noori nende emakeelest sõltumata? Soomes on selle teemaga juba pikalt tegeldud ja saavutatud ka märkimisväärseid tulemusi. Algava koolitusprojekti eesmärk on vahendada Ida-Virumaa koolijuhtidele Soome koolide paremaid praktikaid, et nendest õppida ja neid võimalusel kohapeal rakendada.

„Koolid mängivad ühiskonnas väga olulist rolli, sest just koolis on võimalik erinevad riskifaktorid ära tunda ja riskide ennetamisega tegelda. Värske statistika järgi on Soomes nö. NEET-noorte (noored, kes ei õpi, ei tööta, ei osale väljaõppes ega koolitusel) arv märkimisväärselt langenud tänu nendega otseselt kokku puutuvate professionaalide koostööle. Loodan väga, et Soome kogemus aitab siinsetel koolijuhtidel pakkuda oma noortele keskkonda, mis toetab veelgi igakülgsemalt nende arengut,“ ütles Soome Instituudi juhataja Anu Heinonen.

Vene-, soome- ja inglisekeelne projekt sisaldab kolme koolituspäeva, õppereisi Soome koolidesse ja grupimentorlust. Kõik osalejad valivad projekti alguses välja probleemi, mis on nende koolis parajasti aktuaalne. Praktilise koolituse käigus püütakse sellele lahendust leida teemat analüüsides, õpitut ellu rakendades ning ekspertide ja mentoritega koostööd tehes. Projekti lõpus annavad osalejad hinnangu sellele, kuivõrd tulemuslik oli osalemine nende kooli arengut silmas pidades.

Projektis osaleb ca 30 inimest 15 koolist ja see kestab augusti lõpuni 2019.

Vaata koolituspäeva galeriid siit

Toetajad ja koostööpartnerid: Integratsiooni SA, SA Innove, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Jenny ja Antti Wihuri Fond, Soome suursaatkond Tallinnas, Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, Opetushallitus, Narva, Kohtla-Järve ja Sillamäe linnavalitsused, Soome koolid.

Projekti kontaktisik on Soome Instituudi koolitusprogrammi juht.

Teemad:Haridus