Näituse „Värvide tants. Soome modernistlik kunst“ raames toimuv seminar vaatleb ühiskondlikku ja kunstilist moderniseerumist Soome lahe kahel kaldal 20. sajandi esimestel kümnenditel. Seminar toob kokku Eesti ja Soome ajaloolased ja uurijad diplomaatia, majanduse, kunsti, kirjanduse ja teatri vallast.

Ettekanded käsitlevad kultuurisuhete loomist ja arengut nii isiklikul kui ka riiklikul tasandil ning nende taga seisnud inimesi ja võrgustikke. Erineva fookusega ettekanded pakuvad sissevaateid mitmetesse valdkondadesse, luues üheskoos avara pildi 20. sajandi esimese veerandi kahe noore rahvusriigi arengu ühis- ja erijoontest ning eluvaldkondade vastastikusest mõjust ja sünergiast

KAVA:

Kl 12.00–12.15    Avasõnad

Kl 12.15–13.00  

12.15–13.00         Eesti ja Soome liitlasteotsingud sõdadevahelisel ajal. 
                               Ago Raudsepp (PhD), ajaloolane

Eesti ja Soome olid sõdadevahelisel ajal ühtmoodi haavatavad väikeriigid. Ettekanne käsitleb mõlema riigi julgeolekuotsinguid ja omavahelisi suhteid.

Kl 13.00–13.45    Kunstisuhted  1920. ja 1930.aastatel
                                Eero Epner, (MA), kunstiteadlane taiteen tutkija

Kl 13.34–14.30    Teatrisuhted  1920. ja 1930.aastatel
                                Mikko-Olavi Seppälä, (PhD), ajaloolane ja teatriteadlane

Helsingi ja Tallinna teatrid leidsid teineteist 1910. aastate vahetusel. Teatrisuhted üle Soome lahe õitsesid kuni 1930ndate lõpuni. Mõned näitlejad vahetasid keelt ja tegid karjääri naaberriigis. Mitmed soome näidendid said tuntuks Eestis ja eesti näidendid Soomes.

Kl 14.30–15.00    Kohvipaus

Kl  15.00–15.45    Soome ja Eesti ühiskond ja majandus 1920-30ndatel, võrdlevalt
                                 Andres Adamson, (PhD), ajaloolane, kirjastaja

Kl 15.45–16.30     Kirjandussuhted  1920. ja 1930.aastatel 
                                 Mirjam Hinrikus, (PhD), ajaloolane, kirjastaja

Moderaator: Kerttu Männiste

Sündmuse muudatus (lisatud 16. mail): perekondlikel põhjustel ei saa Seppo Zetterberg seminaril esineda. Tema asemel teeb ettekande ajaloolane Ago Raudsepp.