Seminaari liittyy näyttelyyn ”Värien tanssi. Suomen modernistinen taide”. Siinä tarkastellaan yhteiskunnan ja taiteen modernisoitumista Suomenlahden kahdella rannalla 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Seminaari tuo yhteen virolaisia ja suomalaisia historian-, talouden-, taiteen-, kirjallisuuden- ja teatterintutkijoita.

Esitelmät käsittelevät kulttuurisuhteiden luomista ja kehittymistä sekä henkilökohtaisella että valtiollisella tasolla sekä esittelevät niiden taustalla olleita ihmisiä ja verkostoja. Niissä luodaan katse eri elämänaloille yksi kerrallaan. Yhdessä esitelmät luovat laajan kuvan kahden nuoren kansallisvaltion kehityksen yhtäläisyyksistä ja eroista sekä eri alojen keskinäisvaikutuksesta ja synergiasta 1900-luvun ensimmäisen neljänneksen aikana.

Ohjelma:

12.00–12.15 Avaussanat

12.15–13.00 Viron ja Suomen liittolaisten etsintä sotien välisenä aikana. Ago Raudsepp (PhD), historioitsija

Viro ja Suomi olivat sotien välisenä aikana haavoittuvassa asemassa olevia pieniä valtioita. Luento käsittelee molempien maiden turvallisuuspoliittisia liittolaisten etsintää ja maiden välisiä suhteita.

13.00–13.45 Huomioita Suomen ja Viron taideyhteyksistä. Eero Epner, (FM), taidehistorioitsija
Suomen ja Viron 1900-luvun alun taideyhteyksiä valtion tai yksilöidenkään tasolla ei tähän mennessä ole juuri tutkittu. Tässä esitelmässä kartoitetaan virolaistaiteilijoiden matkoja, taidekokemuksia ja mahdollisia kontakteja suomalaistaiteilijoiden kanssa.

13.34–14.30 Suomen ja Viron teatterisuhteet 1900–1930-luvulla. Mikko-Olavi Seppälä, (FT), histrioitsija ja teatteritutkija
Helsingin ja Tallinnan teatterit löysivät toisensa 1910-luvun taitteessa. Vastavuoroiset vierailut jatkuivat vilkkaana 1930-luvun lopulle asti. Eräät näyttelijät vaihtoivat kieltä ja tekivät uraa naapurimaassa. Useat suomalaiset näytelmät tulivat tunnetuksi Virossa ja virolaiset näytelmät Suomessa.

14.30–15.00 Kahvitauko

15.00–15.45 Suomen ja Viron yhteiskunnat ja talous, vertailua 1920- ja 1930-luvulla
Andres Adamson, (FT), historioitsija, kustantaja
Luento kyseenalaistaa vallitsevia oletuksia Suomen ja Viron kehityksien eroista ja samankaltaisuuksista 1920- ja 1930-luvuilla. Todellisuus on usein ollut suorastaan päinvastainen.

15.45–16.30 Viron ja Suomen dekadenssikirjallisuuden keskinäissuhteet 1900-luvun alkupuoliskolla. Mirjam Hinrikus, (FT), kirjallisuustieteilijä
Vuoden 1905 vallankumouksen jälkeen monet Noor-Eesti-kirjailijaryhmittymän jäsenet asuivat ja opiskelivat Suomessa. Näin jatkui melkein ensimmäisen Viron tasavallan syntyyn saakka. Vaikka nykyisin tiedämme melko paljon kahden sukukansan välisistä kulttuurisiteistä, toistaiseksi meillä on vain vähän tietoa siitä, miten virolainen ja suomalainen proosa vaikuttivat toisiinsa. Tämä esitelmä pyrkii pieneltä osin korjaamaan tätä puutetta.

Moderaattori: Kerttu Männiste

Seminaari on viron- ja suomenkielinen.

Järjestäjät: Kadriorgin taidemuseo, Suomen Viron-instituutti

Ohjelmamuutos (16.5.) : Seppo Zetterberg on joutunut perhesyistä peruuttamaan esiintymisensä. Hänen sijastaan luennoi historioitsija Ago Raudsepp.