Välja on kuulutatud viies rahvusvaheline Uuno Klami heliloomingu konkurss, kuhu oodatakse töid kuni 04. detsembrini 2023.

Rahvusvaheline Uuno Klami heliloomingu konkurss on üks maailma tuntumaid muusikakonkursse. Žüriisse kuuluvad seekord soomlased Kalevi Aho, Magnus Lindberg ja Lotta Wennäkoski ning rootslane Mats Larsson Gothe, neli oma põlvkonna mõjukat heliloojat. Nendega liitub hiljem dirigent Anna-Maria Helsing, kes juhatab konkursi lõppkontserte sügisel 2024. Aho ja Lindberg on kuulunud žüriisse alates konkursi asutamisest aastal 2003, Larsson Gothe ja Wennäkoski on žürii uued liikmed.

Konkursile on oodatud kõigi ELi liikmesriikide, Põhjamaade, aga ka Albaania, Andorra, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Liechtensteini, Makedoonia, Moldaavia, Monaco, Montenegro, San Marino, Serbia, Šveitsi, Ukraina, Suurbritannia ja Vatikani heliloojad (sh. alalist elamisõigust omavad elanikud). Vanusepiirangut ei ole. Konkursile laekunud tööd ei tohi olla varem avaldatud ega esitatud ning nende kestus peab jääma vahemikku 15–30 minutit. Teosed tuleb saata konkursi korraldajate postiaadressile mitte hiljem kui 4. detsembriks 2023 (k.a sama kuupäeva postitempliga).

Välja antakse kolm auhinda: I auhind 11 000 €, II auhind 9 000 € ja III auhind 7 000 €. Žüriil on õigus jagada auhinnad omal äranägemisel ka teisiti.

2024. aasta kevadel valib žürii anonüümsetest võistlustöödest finaali vähemalt kolm, kuid mitte rohkem kui viis. Neid kannab ette 2024. aasta sügishooajal kontsertidel Kouvolas ja Kotkas üks Soome parimatest orkestritest Kymi Sinfonietta. Žürii valib võitjad alles pärast finaalkontsertide ja nende proovide ärakuulamist. Esitatavate tööde heliloojad on oodatud osalema oma teoste proovides, et leida uusi rahvusvahelisi kontakte ja võrgustikke. Paljude heliloojate jaoks on edu Klami konkursil tähendanud otsustavat tõuget nende karjääris.

Rahvusvaheline Uuno Klami heliloomingu konkurss on toonud äärmiselt palju teoseid: esimesel korral 117 teost 23 riigist, teisel korral 186 teost 27 riigist ja kolmandal korral 37 riigist 265 teost. Neljandale konkursile saadeti rekordarv töid – 283 teost 38 riigist, mis viitab ilmsele vajadusele sellise rahvusvahelise konkursi järele.

V rahvusvahelist Uuno Klami heliloomingu konkurssi korraldab patroonide ühendus, kuhu kuuluvad Kymi Sinfonietta ning linnad Kotka ja Kouvola.

Lisainfo: tegevdirektor Reetaliina Marin, tel. +358 50 324 0058, email reetaliina.marin@kymisinfonietta.fi.

www.klamicompetition.fi