Enamik ühiskondlikke diskussioone on oma olemuselt monoloogid või vaidlused. Dialoog on aga kahepoolne. Selle eesmärk on kuulata teisi, jagada oma kogemusi ja teistelt õppida – ilma, et kellegi arvamus võidaks.

Soome Instituut jätkab kevadel raamatukogudialoogide sarja. Need said alguse Eestis 2022. aastal koostöös raamatukogude teema-aasta ja Eesti Koostöö Koguga. Muidugi ei kadunud ühe aastaga vajadus uue ühiskondliku diskussiooni mudeli järele, seetõttu dialoogid jätkuvad.

Kevadiste arutelude üldine teema on elu ebakindluse ajal. Meid ähvardavad ohud on globaalsed – sõda, kliimamuutused, pandeemia. Kuidas jaksab inimene kanda suuri muresid, kui tal tuleb kanda ka oma väikseid muresid? Kas mul jätkub raha, kuidas saan hakkama raske haiguse korral?

Esimene arutelu toimus 9. märtsil 2023 teemal „Suured mured, väikesed mured Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu fuajees (Narva mnt 11) kell 16:30-18:00. 

Teine toimub 9. mail 2023 teemal „Kes minu eest hoolitseb samuti rahvusraamatukogus 16.30-18.00.

Arutelud on mõeldud kõigile, kes soovivad pidada konstruktiivset ja kuulavat dialoogi – ja samas õppida rohkemat kui väitlus või monoloog. Kõik on ühtviisi asjatundjad, sest aruteludes käsitletakse oma kogemusi. Arutelud on konfidentsiaalsed ja neis kasutatakse vaid eesnimesid, kõik on võrdselt olulised.

Raamatukogudialoogid on osa Soomes 2020. aastal alustatud nn rahvuslikest dialoogidest. Ka Soomes tuntakse muret diskussioonikultuuri toksilisuse ja arvamuste polariseerumise pärast. Seetõttu sai Soome riigikantseleis alguse projekt, milles ärgitatakse eraisikuid ja organisatsioone korraldama vestlusringe, et rääkida ühistest probleemidest.

Aruteludel kasutatakse Soomes välja töötatud lihtsat Vaheaja (Erätauko) dialoogimudelit. Selle mõte on õppida kuulama ja mõtteid vahetama turvaliselt, kartmata solvanguid. Arutelust tehakse anonüümne kokkuvõte, mis saadetakse Soome rahvuslike dialoogide korraldajatele ja sealt edasi taustainfoks otsustajatele.

Eestis korraldas Soome Instituut 2022. aastal kaks raamatukogudialoogi. Esimese (9.6.2022) teemaks oli demokraatia kaitsmine ja teisel kriisidest õppimine (11.11.2022).

Vaata ka Eesti Koostöö Kogu koostatud Dialoogid raamatukogudes juhendmaterjali.