Soome Instituut koos Eesti Koostöö Kogu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ja raamatukogude aastaga kutsub osalema arutelul “Mida meil on kriisidest õppida?”. Arutelu teema tõstatajaks on Soome Riigikantselei ja see toimub Eesti Riigikantselei poolt algatatud Arvamusrännaku (vt https://www.arvamusrannak.ee/arvamusrannak) kampaania raames. Aruteluga saab ühineda 11. novembril kell 16.30 Eesti Rahvusraamatukogus.
Dialoogi eesmärk on võtta aega, et arutada, kuidas mõjutavad kriisid meie elu. Kuidas puudutavad need eri inimgruppe? Mis tekitab muret ja millest keegi tuge leiab?
Seekordsel arutelul osaleb lisaks nn “tavalistele kodanikele” ka üks rahvasaadik/poliitik. Dialoogi pidamiseks kasutatakse Soomes välja töötatud ”Vaheaeg” (Erätauko) konstruktiivse dialoogi meetodit. Selle eesmärk on juhitud vestluse toel keskenduda üksteise arvamuste ja kogemuste ärakuulamisele.