Kunstnikeduo varialambo uurib Narvas argielu vägivalda ja seda, kuidas sellest räägitakse. Kuidas rääkida vägivallast ja ehitada samal ajal turvalist tulevikku? Projekti (Re)configuring Territories raames toimuva residentuuri tulemusena on varialambo lisaks skulpturaalse ja heliinstallatsiooni loomisele korraldamas narvakatele naeru töötuba.

varialambo on 2018. aastast tegutsev Helsingis resideeruv kunstnikeduo Varia Sjöström (visuaal- ja etenduskunstnik, muusik) ja Hatz Lambo (visuaal- ja etenduskunstnik, luuletaja). Duo tegeleb ühiskondlike valupunktidega, seades kahtluse alla iseenesestmõistetavaks muutunud narratiive, ja unistab vägivallatust maailmast. Loe kunstnikega tehud intervjuud projekti (Re)configuring Territories kodulehelt (link).

varialambo residentuuriprojekt Narvas sai alguse öise avaliku ruumi uurimisest. Projekt “The Right to the Night” (“Õigus ööle”) keskendus avalikule ruumile, erinevatele kontrollimehhanismidele ja naistele. Kelle huvides on see, et naised – ja eriti üksikud naised – veedaksid oma vaba aja “turvalisuse kaalutlustel” nelja seina vahel? Miks tähendab avalik ruum – ja eriti öösiti – naiste ja meeste jaoks erinevaid asju? Narvas veedetud aja jooksul on projekti fookus muutunud, käsitledes argielu vägivalda ja sellest rääkimist laiemas võtmes. “Me ei saa võtta ära kurbust ja mälestusi, aga koos naerdes võime end vähemalt hetkeks tunda õnnelikuna,” sõnasid varia ja lambo, rääkides töös olevast projektist. 

“Võrdsete võimaluste eest seismine on Soome Instituudi üks alusväärtusi. Inimesest lähtuv, kõigile ühtmoodi avatud ja turvaline linnakeskkond võiks olla normaalsus. Usume ja loodame koos varialamboga, et parem tulevik on võimalik, ja ootame huviga projekti tulemusi,” sõnas Soome Instituudi pressiesindaja Ave Anniste

Utoopilisest ühiskonnast fantaseeriv duo läheneb teemale mitmest eri nurgast. Korraga on tegemisel skulpturaalne installatsioon ja video, mida saab alates juuni keskpaigast näha Narva kunstiresidentuuri ruumides. Lisaks on koostöös kohaliku kooriga plaanis luua heliinstallatsioon “Look Back and Laugh” (“Vaata tagasi ja naera”), mis koos samateemalistest töötubadest saadud väljundiga moodustavad osa suuremast projektist – naeru sümfooniast. Projekti tulemused avalikustatakse juuni teises pooles. Lisainfo ja ajakava (link).

Residentuur on osa 2019. aastal alguse saanud valdkondadeülesest projektist (Re)configuring Territories. Projekti partneriteks on Trojan Horse, Narva kunstiresidentuur ning Soome Instituut ja seda rahastab Kone Sihtasutus.