Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti Fond toetab Eestis tehtavat eesti ja teiste soome-ugri keelte alast uurimistööd ning soome kirjanduse tõlkimist eesti keelde. Stipendiumiga toetatakse peamiselt väitekirjade lõpetamist ning kaetakse seminari- ja konverentsikulusid. Fond ei toeta bakalaureuse- ega magistriõpinguid. Stipendiumide taotlusvooru Eestis korraldab Soome Instituut.

Kokku eraldab fond 2020. aastal eraisikutele stipendiumidena 10 000 eurot. Soome-ugri keelte uurijatele ja soome kirjanduse tõlkijatele mõeldud stipendiumi suurus on keskmiselt 200 kuni 1000 eurot.

Taotluste esitamise periood on 1.–31.1.2020. Stipendiaadid selguvad märtsis

Stipendiume taotletakse spetsiaalselt selleks loodud soomekeelsel veebilehel
Veebilehe juhendid on soome ja inglise keeles. NB! Enne ankeedi täitmist tuleb registreeruda Kordelini võrguteenuse kasutajaks.

Korrektse taotlusega kaasnevad taotlust täiendavad lisad:

  • teenistuskäik (mainida ainult taotletava uurimusega seotud tööd)
  • tööplaan
  • eelarve (kui taotlejaks on töörühm).

Lisad peavad olema PDF-vormis ning lisatud taotlusele.

VALIK
Ettepanekud stipendiumide ja preemiate saajate kohta teeb kolleegium, kuhu kuulub neli sihtasutuse poolt määratud esindajat. Lõpliku otsuse abirahasaajate osas teeb Alfred Kordelini sihtasutuse juhatus. Stipendiumite saajad selguvad märtsis. 

Fond on loodud 1994. aastal. Alfred Kordelini sihtasutus võtab vastu ka fondile tehtavaid annetusi.

Lähemalt oskab teemal kõnelda Eesti fondi esindaja ja Soome Instituudi programmijuht Karoliina Korpilahti