Arhitektuurimuuseum esitleb alates 17. jaanuarist galeriikorrusel kahe 20. sajandi arhitektuuri vaieldamatu suurkuju – arhitektide Le Corbusier ja Alvar Aalto loomingut, nähtuna läbi Jari Jetsoneni fotoobjektiivi. Jetsonen on tuntud Soome fotograaf, kes on pildistanud Alvar Aalto arhitektuuri üle 20 aasta.

Pühendunud arhitektuurifotograafina hakkas Jetsoneni huvitama kahe näiliselt vastandliku arhitekti kokkupuutekohad, vormilised ja ideelised sarnasused nende hoonetes ja ka mõttemaailmas. Oluline on siinjuures autori valitud vaatenurk, majade nägemisviis. Jetsonen tsiteerib Johann Wolfgang von Goethet, kelle sõnul on arhitektuur kivistunud muusika. „Olen seda kivistunud muusikat püüdnud tõlgendada, lähenedes igale hoonele erineval viisil. Vahel piilub arhitektuur loodusest välja nagu metsloom džunglist, vahel oleksin nagu pildistanud veesilmale lähenevat hirve“, kirjeldab Jetsonen. Ta jätkab: „Vahetevahel võib arhitektuuri kirjeldada kui monumentaalset või korrapärast, lähenedes sellele heroiliselt altvaates.“

Le Corbusier’ uus valge arhitektuur avaldas vanuselt nooremale Alvar Aaltole sügavat muljet 1928. a. suvel, kui arhitekt koos oma naise Aino Aaltoga esimest korda Pariisi sõitis. Sellel reisil avanesid tema silmad modernismile. Toona Aalto Le Corbusier’ga ei kohtunud, ent õppis tundma tema töid, näiteks värskelt valminud Villa Steini Garches’is, rahvusvahelisest funktsionalismist on kantud Aalto selle perioodi tuntumad tööd nagu ajalehe Turun Sanomat hoone ja Paimio sanatoorium. Hiljem rahvusvahelisel areenil mitmel korral kohtunud mehed läksid loominguliselt siiski erinevaid teid pidi – üht on peetud jäigaks ratsionalistiks ning teoreetikuks, teist maastikust ja kultuurist inspireeritud emotsionaalsete ruumide loojaks. Jetsoneni pilk nende loomingule näitab selliste liigituste suhtelisust, arhitektide persoonidest olulisemaks saab siinsetel piltidel arhitektuuri iseväärtus, üldisemad ruumilised kvaliteedid nagu valgus-vari, mahtude paigutus, avanevad vaated, seos koha ja loodusega. Enamasti võrdlevate paaridena esitatud pildid on spetsiifilised ja universaalsed ühteaegu, ülistades moodsa arhitektuuri klassikute oskust olla ligitõmbavad ja olulised ka üle poole sajandi hiljem.

Näitusele saateteksti kirjutanud Soome tuntumaid arhitektuuriteoreetikuid Juhani Pallasmaa leiab kahte meest võrreldes, et arhitekti, autori ja persoonina oli Le Corbusier’l oluline roll moodsa ajastu ja kultuuri kujundamisel. Samas pakub tänasel päeval Alvar Aalto ”väikesele inimesele” keskendunud bioloogiline, psühholoogiline ja empaatiline mõtteviis palju paremaid väljavaateid meie üsna ebakindlat tulevikku silmas pidades.

JARI JETSONEN (s. 1958) on Soome fotograaf, kirjutaja ja maketimeister. Olnud õppejõud nii Helsingi Tehnikaülikoolis (1989-1999), Nihoni ülikoolis Tokyos (2000) kui ka Aalto ülikoolis. Avaldanud rea fotoraamatuid Alvar Aalto loomingust, samuti Soome kirikuarhitektuurist ja ka saunadest.