Projekti (Re)configuring Territories (link) linnaruumiteemaline kevadkool lõppes seminariga “The School of the Near Future” (link). Seminaril jagati üksteise ja avalikkusega nädal aega kestnud töötubade tulemusi. 

Narvas toimunud valdkondadeülene rahvusvaheline kevadkool tõi kokku arhitektid, linnaplaneerijad, kunstnikud ja ajakirjanikud eri riikidest. Mentorite eestvedamisel visualiseeriti lähitulevikku ja arutleti selle üle, missuguseid teadmisi ja oskusi on meil vaja seal toimetulemiseks.

Kevadkooli programm koosnes kolmest töötoast: ajakirjandusvabadusega tegelev “Tactics for Freedom of Speech”, taimede ja inimeste suhteid lahkav “Seeds, Pollen, Future” ja linnade kasvu peatumist analüüsiv “Modelling Urban Degrowth”.

Töötoa “Tactics for Freedom of Speech” osalejad uurisid ajakirjanik Ingrid Svanfeldi juhendamisel Narva infovälja. Kogutud lood osutusid väga erinevateks, vastukäivateks, üksteist samal ajal toetavateks ja eitavateks. Töötoa tulemusena valminud videokollaaž andis Narva linnaruumi ja ühiskonna eri kihtide mitmekesisusest delikaatse ja mõtlemapaneva pildi.

Peamiselt tajudele keskenduv töötuba “Seeds, Pollen, Future” Linda Boļšakova juhendamisel uuris ka looduse võimu: kuidas taimed võtavad üle inimeste poolt ehitatud ja seejärel unustusse jäetud hooneid.

Duo METASITU viis läbi töötoa “Modelling Urban Degrowth”, kus jõuti erinevaid linnaruumiga seotud teemasid lahates väärtusteni. Majanduskasv on ainult üks võimalik väärtus paljude teiste kõrval. Järelikult ei pruugi kasvu aeglustumine või peatumine olla halb – kõik on kinni väärtusmaailmades, selles, mis väärtusi me tulevastele põlvedele edasi anname. “Tulin töötuppa sooviga rohkem teada saada mõiste “degrowth” kohta,” sõnas arhitektuuritudengist osaleja. “Olen õpingute raames uurinud hääbuvaid paiku Soomes ja mõistnud, et ühiskondliku arengu planeerimise sidumine pideva kasvuga ei ole alati parim lahendus. Töötoas osalemine andis ohtralt inspiratsiooni ja ideid, mida uurimistöös ära kasutada. Kogemuse parimaks küljeks oli selle mitmekesisus – see andis tõuke läheneda probleemidele täiesti uute nurkade alt.”

Lõpuseminaril tõdeti, et uusi lahendusi tänastele keerulistele probleemidele ei teki, kui hoiame kinni vanadest mõttemallidest. Tulevikus vajalike lahendusteni jõudmiseks tuleb esmalt jõuda dialoogini teiste valdkondadega. 

Kevadkool on osa 2019. aastal alguse saanud valdkondadeülesest projektist (Re)configuring Territories (link). Projekti partneriteks on Trojan Horse, Narva kunstiresidentuur ning Soome Instituut ja seda rahastab Kone Sihtasutus. 

Lisainfo: Soome Instituudi programmijuht Duha Elsayed (+372 5857 5638)