2019. aasta sügisest jätkab Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut soome keele õpetamist. Bakalaureuse tasemel õpetatakse soome keelt ja kultuuri üleülikoolilise kõrvalerialana ning aastast 2020 pakutakse magistriõppes soome keele ja kultuuri kursuseid õpetajatele ja tõlkidele.

Ühise arutelu tulemusena sündinud ja kõikide osapoolte toetuse saanud otsust aitasid kujundada ülikooli partnerid Soome suursaatkonnast, Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsist, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Soome Instituudist, Tallinna Ühisgümnaasiumist ja Innovest.

Soome keele ja kultuuri õpe peaerialana peatati möödunud sügisel peamiselt sisseastujate vähese huvi tõttu. 2019. aastal käivituva programmiga loodetakse soome keele õpetajate pealekasvu suurendada.

Praegu on Tallinna Ülikool hädas soome keele õppejõudude leidmisega. “Eks me enda seast hakkame otsima. Soome keele kohale otsitakse õpetajat, mitte lektorit, mis annab paljudele soome keele õpetajatele võimaluse kandideerida, aga probleeme on mitmeid. Esiteks palk Tallinna Ülikoolis on ikkagi väiksem kui üldhariduskoolis. Üldhariduskoolis õpetaja saab tunduvalt rohkem kui ülikoolis õpetaja, nii et sellega tuleks kõigepealt tegeleda, et saada häid spetsialiste ülikooli,” lausus Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi juhatuse esinaine Karola Velberg.

Soome Instituut näeb Tallinna Ülikooli otsust kui edasise koostöö olulist eeldust. Juba praegu ollakse valmis läkitama asjatundjaid, et tutvustada üliõpilastele Soome ühiskonda ja kultuuri. „Loodame, et ülikool kasutab õppe mitmekesistamiseks julgesti meie abi,“ sõnas instituudi juhataja Anu Heinonen.

Eestis õpetatakse soome keelt 48 üldhariduskoolis, valdavalt gümnaasiumi tasemel C-keelena. B-keelena vaid kaheksas koolis. Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna peaeksperdi Pille Põikliku andmetel on soome keele õpe Eesti üldhariduskoolides tõusuteel – viimase kahe aasta jooksul on õppijaid lisandunud 40%. Paljud on soome keele valinud üheks kohustuslikuks võõrkeeleks. „Tervitame soome keele ja kultuuri õppe jätkumist Tallinna Ülikoolis, mis annab huvilistele võimaluse õpinguid jätkata,“ lausus Põiklik.