Mille jaoks Eesti ja Soome teineteist vajavad? Mida tähendab majanduse lõimumine ja kaksmaisus? Missuguseid võimalusi me ei näe või ei kasuta? Kuidas tugevdada ühist tegutsemispiirkonda? Kas oleme osanud ajas uueneda?

Neid küsimusi hakkab arutama vast loodud Eesti-Soome mõttekoda. See on võrgustik, mis koondab Soome ja Eesti tulevikuvõimalustest huvitunuid üle lahe.

Mõttekoja käima lükanud arutelu toimus Tallinnas 21.aprillil 2022. Arutelul osalesid eri valdkondade inimesed, kel huvi, nägemus ja arenguideed Soome-Eesti tulevikust. Ürituse alguses toimunud ümarlaual kõnelesid Kirsti Narinen (Tuglase Selts), Sari Sopanen (Soome-Eesti Kaubanduskoda FECC), Indrek Tammeaid (ärikonsultant), Jaak Aaviksoo (Eesti-Soome koostööraporti üks autoreid), Tuuli-Emily Liivat (Soome Eesti noored). Arutelu kutsus kokku Soome Instituut Eestis koos Eesti fennofiilidega.

Uus mõttekoda ei saanud esimesel kogunemisel veel nime. Lepiti aga kokku, et see hakkab tööle lihtsa struktuuriga võrgustikuna. Mõttekoda ei ole projekt, vaid protsess. Võrgustik on sõltumatu ega taotle majanduslikku kasu.

“Mõttekoda teenib kolme eesmärki. Esiteks peame ambitsioonikalt vaatama, mis on kasutamata potentsiaal meie omavahelistes suhetes. Teiseks peame tuvastama probleemid piiriüleses tegevuses, mida pole seni sõnastatud. Ja lõpuks on vaja, et head mõtted viidaks ka ellu,” tõdeb üks mõttekoja algatajatest, Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi.

“Eesti-Soome suhteid tuleb vaadata uue nurga alt, sest Naapurivisa, Mehukatti ja Karhu tossud on magus minevik. Kui aga tahta, et suhteid hakkaksid vedama nooremad inimesed, peavad olema noori kõnetavad tegevused ja kasu neile. Uus Eesti-Soome ühistöö raport toob näiteks välja FinEst Startup Hubi ja ühised haridusalased tegevused,” räägib teine mõttekoja idee algataja Heikki Sal-Saller kommunikatsioonibüroost In Nomine.

Piiriülese tegutsemise arendamine loob sellist infot ja kogemust, mis aitab lisada vaimset ja majanduslikku ressurssi. Lisaks tugevdab kokkukuuluvus turvalisust ja välistele ohtudele vastupidavust.

Algusfaasis koordineerib mõttekoja kogunemisi Soome Instituut. Struktuur ja agenda pannakse paika tulevaste kogunemiste käigus.

Lisainfo:
Hannele Valkeeniemi, juhataja, Soome Instituut, hannele.valkeeniemi@finst.ee, 5688 6939
Heikki Sal-Saller, kommunikatsioonibüroo In Nomine konsultant, heikki@innomine.ee