4.-5. novembril Tartus toimunud soome keele õpetajate traditsioonilisel sügisseminaril jõuti järelduseni, et soome keele õpetamist Eestis pärsivad muuhulgas kaks lahendamist vajavat probleemi: puudu on soome keele õpik Eesti koolinoortele ja platvorm, kus õpetajad saaksid efektiivselt jagada õppematerjale. Lisaks teadmiste omandamisele ja kogemuste vahetamisele oli seekord kavas ka õppekäik: õpetajad said näha ja kuulda, kuidas toimub soome keele õpe Tartu Tamme Gümnaasiumis. 

Esimene seminaripäev: lõputööd ja olümpiaadid 

Sügisseminari esimesel päeval andis Tallinna Ülikooli endine külalislektor Tiina Söderman ülevaate Tallinna Ülikoolis aastatel 1986-2022 kaitstud  soome keele, kirjanduse ja kultuuriga seotud lõputöödest. Koos abilistega on ta suure osa töödest ka digiteerinud. Ajakohastatud lõputööde nimekiri on tulevikus taas leitav Soome Instituudi kodulehelt . 

Oma lõputööde tulemusi tutvustasid Tartus kaks värskelt soome keele õpetaja magistrikraadi omandanud õpetajat. Liisa Hanso uuris seda, milline õppematerjal oleks hea soome keelt algtasemel õppivatele Eesti õpilastele, ning esitles enda koostatud prototüüpi sellisest õpikust. Imbi Kulp andis ülevaate Soome keele olümpiaadidest. Seminaripäev lõppes elava mõttevahetusega.

Soome keele õpetajad on kogunenud Soome Instituudi raamatukokku sügisseminarile

Teine seminaripäev: arekeelne kirjandus ja õppematerjal 

Soome keele eraõpetaja Hanna Männikkölahti kirjeldas inspireerivalt oma kogemust soome keele õpetamisest internetis. Männikkölahti on kohandanud mitu tuntud Soome raamatut arekeelde. Seminaril tõi ta neist näiteid ning ta rääkis sellest, kuidas raamatud soome keele õppimist ja õpetamist toetavad.    

Milja Ahtosalo tutvustas oma arekeelset õpikut “Ketterä 7-9″ ja rääkis sellest, missuguseid teadmisi on vaja arekeeles õpikud luues. Arekeelne soome keele õpik aitab lisaks keeleõppijatele neid, kellel on keelelisi raskusi. 

Uue õpiku loomise kohta andis nõu ka Sanni Heinzmann, Eestis populaarse soome keele õpikusarja “Suomen mestari” üks tegijatest. Tema sõnul lähtub kõik õpieesmärkide seadmisest ja nende meeles pidamisest. Igal peatükil, harjutusel ja koguni iga peatüki juures oleval sõnastikul peaks olema konkreetne õpieesmärk.  

Uue õpiku ja õppematerjalide jagamise platvormi vajadus

Nädalavahetusel kerkis jõuliselt esile uue soome keele õpiku vajadus. Eriti soovivad õpetajad uut õpikut just koolinoortele. Täiskasvanuharidusega tegelevad õpetajad tunnevad jällegi puudust platvormist, kuhu oma materjale üles riputada ja neid teistega jagada. 

Seminarist inspireerituna pani ESKÕS-i (link) juhatus kokku soome keele õpetajatele mõeldud küsitluse (link), mille põhjal teha plaane ja moodustada töörühm, mis uue õpiku koostamise südameasjaks võtaks.

Vaata ürituse pildigaleriid (link).

Lisainfo: Soome Instituudi programmijuht Liina Ergma 

Soome keele õpetajate seminaride korraldamist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.