Soome Instituudi uueks kommunikatsioonispetsialistiks on valitud Peep Ehasalu. Ta alustab tööd uuel ametipostil 9. jaanuaril 2023.

Varem on Ehasalu erinevatel ametikohtadel töötanud mh Tuglase Seltsis ja Soome Instituudis, kommunikatsioonijuhina Viru Hotellis, Eesti Inimõiguste Keskuses ja Eesti Noorsooteatris. Ta on Eesti Kirjanike Liidu liige ja kirjutanud või toimetanud 13 teost, sh nii proosat, luulet kui ka lastekirjandust.

Peep Ehasalu on õppinud soome keelt ja kirjandust Tallinna Pedagoogikaülikoolis (praegune Tallinna Ülikool) ja Helsingi ülikoolis. Hetkel on tal käsil nüüdismeedia magistriõpingud Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis, kus ta uurib Soome kultuuri Eesti meedias.

”Soome ei ole mu jaoks kõigest naaber. Juba alates õpingutest on pea kogu mu tööelu olnud ühel või teisel viisil seotud Soomega. Tundub, et on kätte on jõudnud aeg naasta n-ö ”juurte juurde”. Jaanuari keskpaigast püüan kaasa aidata sellele, et Soome kultuur jõuaks lähemale igale Eesti inimesele. Mulle tundub, et kõik Soomes toimuv puudutab pardi tiivalöögina ka meid Eestis. Miks pardi? Uurige järele või küsige Soome Instituudist,“ kutsub Ehasalu üles üle lahe dialoogile.

Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi sõnul oli konkurss Soome Instituudi kommunikatsioonispetsialisti kohale pingeline – Ehasalu osutus valituks pea 40 kandidaadi seast. „Rõõmustan väga selle üle, et sõelal oli niivõrd palju niivõrd häid ning üht või teist pidi Soomega seotud kandidaate. Paistab, et paljudes Eestis organisatsioonides on olemas peidetud Soome-teadmine või Soome-kogemus – ka siis, kui need asutused otseselt Soomega ei tegele,“ ütles Valkeeniemi.

Soome Instituut on tegutsenud Eestis  31  aastat. Tegemist on ühega kuueteistkümnest Soome kultuuri- ja teadusinstituudist üle maailma. Instituudi olulisemad ülesanded on soome keele õpetamise ja õppimise toetamine, Soome-Eesti kultuurikoostöö ja vastastikuse dialoogi edendamine.

Lisainfo:

Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi, hannele.valkeeniemi@finst.ee