Jõulud on heade soovide ja abivajajate märkamise aeg. Tänavuse jõulukaardiga toetame Soomest alguse saanud programmi KiVa jõudmist Eesti koolidesse. Teadus- ja tõenduspõhise programmi eesmärk on vähendada koolikiusu. See sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks. 

KiVa töötasid Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellimusel ja toetusel välja Turu Ülikooli teadlased. Soomes on programm kasutusel juba umbes pooltes kõikidest üldhariduskoolidest. Maailmas on see levinud 2o riiki.

Programmi nimi KiVa on lühend soomekeelsetest sõnadest “kiusaamista vastaan” (kiusamise vastu). Aga ka sõnal kiva on soome keeles oma tähendus – kiva = tore.

Alates 2012. aastast on Turu Ülikooli ametlik litsentseeritud partner programmi levitamiseks Eestis SA Kiusamisvaba Kool. 

Sõbralikke jõule kõigile!