Alanud on kandidaatide esitamine aasta soome keele õpetaja tiitlile! Soome Instituut, Soome Suursaatkond ja Soome-Eesti Kaubanduskoda koostöös Soome Keele Õpetajate Seltsi juhatusega kutsuvad valima 2019. aasta soome keele õpetajat.

Kandidaate võivad esitada nii haridusasutuste ja/või koolitusettevõtete juhtkonnad, erinevad kollektiivid kui ka üksikisikud ja kolleegid. Aasta õpetaja võib töötada ükskõik millises Eesti haridusasutuses või koolitust pakkuvas organisatsioonis.

Aasta soome keele õpetaja valimise eesmärk on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele õpetajat, kelle töö ja eeskuju on aidanud kaasa soome keele ja kultuuri edendamisele Eestis. Kandidaatide esitamisel palume tähelepanu pöörata sellele, et aasta soome keele õpetaja hindab muu hulgas professionaalset enesearengut ja motiveerib ka oma õpilasi soome keelega edasi tegelema.

Argumenteeritud ettepanekud palume esitada Soome Instituudile hiljemalt 23. veebruaril 2020, täites lühikese ankeedi.

Aasta õpetaja kuulutatakse välja Soome suursaatkonnas toimuval soome keele õpetajate vastuvõtul, 26. märtsil 2020. Soome-Eesti Kaubanduskoda autasustab aasta õpetajat ühekordse rahalise stipendiumiga. Ootame aktiivset õpetaja valimise info jagamist ja kandidaatide esitamist!

Aasta soome keele õpetaja tiitlit antakse välja alates 1997. aastast. Soome Instituudi kodulehelt leiab Aasta soome keele õpetajate nimekirja.

Lähemalt räägib: Liina Ergma