Tampere-talo tegevjuhi Paulina Ahokase avakõne (lühendatult) TMW konverentsil

Helen Sildna, Paulina Ahokas ja Hannele Valkeeniemi konverentsi vaheajal.

Kui TMW 16 aastat tagasi alustas, oli muusikatööstus Eestis alles lapsekingades. Eesti loomemajanduses toimunud tohutut kasvu ja innovatsiooni vaadates jääd lihtsalt sõnatuks. Saavutatus on olnud ülioluline roll TMW-l, mis pole mitte ainult arutatud kõige uuenduslikumate ja olulisimate nähtuste üle, vaid neid ka praktikas rakendatud. TMW töötas jätkusuutlikkuse kallal enne, kui ükski teine mulle teadaolev festivalikorraldaja oma keskkonnaprogrammidele mõtlema hakkas. Samuti on juba 10 aastat siinse diskussiooni keskmes olnud väärtuspõhine tööstus ning uued tehnoloogiad. Teisisõnu, TMW mõtleb nõela vinüülile tõstes tõepoolest oma missioonile: olla uue muusika ja homsete mõtete festival.

Tänavu on TMW partnerriigiks Soome, seitsmendat korda järjest kõige õnnelikum riik maailmas. See tähendab, et meie ühiskond on suhteliselt korruptsioonivaba, inimesed tunnevad, et nad võivad institutsioone usaldada, meil on võrdsed võimalused, kooliharidus ja me peame oma elatustaset kõrgeks. Minu kodulinn Tampere on seitse aastat järjest valitud Soome kõige atraktiivsemaks linnaks, nii et ilmselt tulen ma maailma kõige õnnelikumast punktist.

Oleme siin aga selleks, et õppida ja mitte unustada, et kõigile maailma ja muusikatööstuse ees seisvatele väljakutsetele vastamiseks on vaja sõprussuhteid.

Maailma tähtsaim tööstus

2006. aastal oli Soomel au olla riigipartner Midemi festivalile, mis oli tollal vaieldamatult maailma tähtsaim muusikatööstuse sündmus – mis tuletab meelde, et kui me ajaga kaasas ei käi, oleme hukule määratud. Festivali kolmandal õhtul mõtlesin, et ega jäägi vist üle muud kui uhketel pidudel juua ja pärast tasapisi pohmelli maandada. Selle asemel seisin silmitsi millegagi, mis on tänaseni minu karjääri kõige rohkem mõjutanud – Sir Bob Geldofi kõne ja võimalus temaga hiljem vestelda.

Ta tõi väga selgelt välja olulise fakti: me töötame maailma kõige olulisemas tööstusharus! Muusikal ja seda ümbritseval tööstusel on võime mõjutada maailma suurimat hulka inimesi, muuta nende elu igaveseks ning pöörata ümber terveid rahvaid, nende väärtusi ja tegusid.

Seda ei tee poliitika, ei Londoni, New Yorgi või Berliini finantskeskused, ja kindlasti mitte tehnoloogia ega IT – seda teeb meie tööstus!

Pole ühtegi teist tööstusharu, mis oleks suutnud saavutada seda, mida tegime 1985. aastal: koguda 1,9 miljardit inimest ühele üritusele 150 riigis. Geldofi, Goldsmithi ja Grahami korraldatud Live Aidi kontserdid olid ja on tänaseni kõige olulisemad tegevused Etioopia näljahäda leevendamiseks. Need tagasid, et ÜRO visioon saavutas oma eesmärgid.

Muusika, sündmuste ja kunsti mõju läbib meie ühiskonda sügavuti. Selle mõju tööhõivele, majandusele, nähtavusele, mainele, heaolule ja õppimisvõimele on ulatuslik ning seda on uuringud põhjalikult tõestanud. Kui keegi nimetaks mõne majandusharu, millel on ühiskonnale laiem positiivne mõju, andke mulle teada – sest siis peaks igaüks meist kohe sinna ümber kolima!

Rock ‘n’ roll ja muusika peavad olema millegi vastu või millegi poolt. See ei saa lihtsalt eksisteerida. See vajab alati eesmärki. Muidugi on alati suurepäraseid laule, mis ei viita millelegi muule peale iseenda, aga eks on sellelgi oma eesmärk. Kuid iga ettevõtmist, olgu see siis rock’n’roll või ettevõtte loomine, tuleks kasutada muutuste katalüsaatorina.

Kümmekond aastat tagasi räägiti maailmas “elamusmajandusest”, kuidas me pärast postindustriaalset maailma liikusime majandusse, kus kõik jooksid elamuste järele. See pole enam nii: inimesed otsivad meeleheitlikult tähendust ja eesmärki nii isiklikus elus, vabal ajal kui ka töös. Inimesed tahavad anda ümbritsevasse ühiskonda oma positiivse panuse.

Nii on meie kätes maailma võimsaim tööriist: muusika ja seda ümbritsev tööstus ning miljonid inimesed, kes tahavad olla sellega seotud. Meie ülesandeks on oma laskemoona kasutada.

Kolm ülesannet

Millised on meie aja kõige pakilisemad probleemid? Millele peaksime kulutama oma aega, vaeva ja jõudu? Millele peaksime tegelikult keskenduma? Selle asemel, et loetleda kõik ÜRO visiooni eesmärgid, tahan rõhutada kolme punkti.

Esiteks, ei viinud uudsete tehnoloogiate ja sotsiaalmeedia areng meid üksteisele lähemale, nagu me vist kõik uskusime ja lootsime. Vastupidi, need on tekitanud meie ühiskondades suuri lõhesid. Inimesed on üha rohkem üksteise vastu pöördunud, vastandumine ja polariseerumine on suurenenud. On neid, kellel on võim, ja on neid, kes kogevad selle täielikku puudumist. Noored on sügavalt mures ja ärevuses sõdade ja keskkonnaprobleemide pärast. On ilmselge, et peame inimesi kokku viima ja tagama, et kõik oleksid kaasatud. Meil on kohustus teha muusika kõigile kättesaadavaks.

Euroopa Liit ei ole rumal, vastupidi. EL on praegu keskendunud sotsiaalsele jätkusuutlikkusele ja vastutusele, sest see on oluline. Õnneks ei saa Euroopa kunagi olema palju odavam maailma teistest mõjukatest piirkondadest. Ent me võiksime olla ühiskonnad, kus kedagi ei jäeta maha, ja sel viisil luua turvalise ja usaldusväärse elukeskkonna. Ja see, kui üldse miski, on pagana seksikas! Õnnelikkus on seksikas ja just seda maailm vajab.

Meie tööstuse jaoks tähendab see, et peame jõudma uute auditooriumiteni ja looma uusi. Ükski valitsus ei kavatse meid selle eesmärgi nimel sponsoreerida ega rahastada. Peame seda ise tegema. Miks ma julgen sellest rääkida? Tampere-talo Groupis oleme eelmisel aastal kahekordistanud külastajate ja publiku arvu 590 000ni. Tampere-talo kontserni rahastatakse riigi rahast vaid 7% ulatuses, aga ka meie tasuta üritustel on osalenud üle 25 000 inimese.

Teiseks, peame pingutama, et rääkida rohkem lugusid kultuurist, haridusest ja inimlikest väärtustest. Kui me ei hoia oma koduõue puhtana, ei ole me seda tehes usaldusväärsed. Igal ettevõttel ja organisatsioonil selles sektoris peab olema plaan, kuidas olla mitmekesisem, kaasavam ja võrdsem. See on lihtne – on KeyChange ja paljud teised organisatsioonid, kes aitavad sellist plaani koostada. Kõik sõltub tahtmisest.

Lisaks, noored nõuavad seda. Kas on ükski organisatsioon, kes ei pole huvitatud sellest, kuidas neil õnnestub värvata parimaid tuleviku talente?

Ma ei väida, et oleme Tampere-talo Groupis sellega meisterlikult hakkama saanud, kuid meie töötajate hulgas on erinevaid ja erivajadusega inimesi. Meie tööheaolu uuringu kohaselt on inimesed kõige enam rahul sellega, et saavad jääda iseendaks ja erinevuste suhtes ollakse tolerantsed.

Kolmandaks, peame suutma põhjendada oma valdkonna olulisust sponsoritele ja filantroopidele, sest traditsioonilised turundusväärtusel põhinevad partnerlussuhted lihtsalt ei tööta ning need devalveerivad meie teenust ja tööstust. Igaüks meist peab suutma ka keset ööd ärgates öelda, mis põhjusel on meie tööstusharu maailmas kõige olulisem, milline on meie tegevuse majanduslik mõju ja kuidas me konkreetselt panustame ühiskonda ja inimeste heaolusse.

Suure võimuga kaasneb suur vastutus.