Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti fondi abiraha on mõeldud Eestis tegutsevate soome-ugri keelte uurijate ning soome kirjanduse eesti keelde tõlkijate toetuseks. Bakalaureuse ja magistriõpinguid ei toetata. 

2018. aastal jagatakse eraisikutele 5100 eurot. Taotlusi saab esitada 1.-31.1.2018 vaid sihtasutuse kodulehe kaudu.

Juhul, kui taotleja on ka enne abiraha saanud, peab enne uue abiraha taotlemist olema esitatud ka eelmise aruanne.

Tulemused tehakse teatavaks 29. märtsil 2018.