Eesti Soome Keele Õpetajate Selts (ESKÕS) ja Eestikeelse Hariduse Selts (EHS) said Eesti-Soome kultuurifondilt stipendiumi ühise haridusprojekti “Soome ja eesti keel Eestis ja Soomes” elluviimiseks. Soome-Eesti koostööprojekti SuVi eesmärk on alustada seltsidevahelist koostööd, arendada naabermaades vastastikust keeleoskust ning toetada soome ja eesti keele õpet edendavaid koostööprojekte aastatel 2019-2021.

Koostööprojekt kuulutati välja 8. novembril, Viljandis toimunud soome keele õpetajate seminaril.

Töörühma on kutsutud Eestikeelse Hariduse Selts, Eesti Soome Keele Õpetajate Selts, Soome Instituut, Tuglas-seura, Tartu Ülikooli soome-ugri osakond, Helsingi Ülikooli soome-ugri osakond, Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakond, Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen ja Eesti Keele Instituut.

Projekti raames luuakse ühine töörühm, alustatakse piiriülest regulaarset info- ja ideedevahetust ning koordineeritud tegevusi, millest tekkiv sünergia ja koostöö aitavad viia soome ja eesti keele õppe mõlemas riigis uuele tasemele.

Fotol hetk SuVi avalikustamiselt: (vasakult) Soome Instituudi juhataja Anu Heinonen, Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi juhatuse esimees Karola Velberg, Tuglase seltsi esindaja Järvi Lipasti ja Tartu ülikooli soome keele ja kultuuri külalislektor Tiina Nahkola.

Seni on kummagi maa organisatsioonid tegutsenud peamiselt oma riigis ja n-ö oma keelega (Eesti Soome Keele Õpetajate Selts ja Soome Instituut soome keele õpetuse toetamisega Eestis ning Eestikeelse Hariduse Selts ja Tuglase Selts eesti keele õpetuse toetamisega Soomes). Stipendiumi toel alustavad need organisatsioonid regulaarset koostööd ja ühiseid tegevusi. Töörühma kutsutakse soome ja eesti keele õpetamise seisukohalt olulisi asutusi ja oraganisatsioone Eestis ja Soomes. Töörühm teeb ettepanekuid koostöövõrgustiku tegevuseks. Töörühm koguneb 1-2 korda aastas.