Kokkuvõtvat uudiskirja instituudi tegevuse jm Soome kultuuri ja keelega seonduva kohta Eestis saab lugeda siit (link).