30. novembril annab Tartus loengu Helsingi Ülikooli emeriitprofessor Martti Koskenniemi. Ühe tänapäeva tuntuma ning enimtsiteerituma rahvusvahelise õiguse teoreetiku ja ajaloolase ning paljude oluliste rahvusvahelist õigust puudutavate teadustööde autori esinemine leab aset Granö loengusarja raames.  

Martti Koskenniemi on Helsingi Ülikooli emeriitprofessor. Ta on üks tänapäeva tuntumaid ning enimtsiteeritumaid rahvusvahelise õiguse teoreetikuid ja ajaloolasi ning paljude oluliste rahvusvahelist õigust puudutavate teadustööde autor. Lisaks Helsingi Ülikoolile on ta õpetanud mitmetes teistes maailma tippülikoolides.
Koskenniemi Granö loeng Tartus tõukub tema viimasest teosest „To the Uttermost Parts of the Earth. Legal Imagination and International Power 1300-1870“ (Cambridge, 2021), mis käsitleb ühelt poolt rahvusvahelis-õiguslikke argumente varasemas ajaloos ja teisalt mõtiskleb selle üle, kuidas maailm on saanud selliseks, nagu ta tänapäeval on.
Loeng toimub inglise keeles ja seda modereerib TÜ rahvusvahelise õiguse kaasprofessor Merilin Kiviorg.
Granö loengusari on saanud nime soomlasest geograafiaprofessori Johannes Gabriel Granö järgi, kes oli Tartu ülikooli professor aastatel 1919-1923. Loengusarja on avalike loengute ja/või seminaride vormis läbi viidud alates 2004. aastast ja selle eesmärk on kutsuda Eestisse Soome tippteadlasi, et saada osa nende teadmistest ja kogemustest .
Korraldajad: TÜ õigusteaduskond, Soome Instituut
Lisainfo: rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo, lauri.malksoo@ut.ee