Nüüdsest saavad etenduskunstnike kultuurivahetusprogrammis TelepART kaasa lüüa ka Baltimaade esinejad ja organisatsioonid. Soome Instituutide võrgustikust alguse saanud programm toetab etenduskunstnike külalisesinemisi Soomes ja soome esinejate kutsumist Baltimaadesse.

TelepART-i kaudu saavad reisitoetust esinejad erinevatelt etenduskunstialadelt: muusika, teater, tants, kaasaegne tsirkus ja performance-kunst. Teretulnud on ka taotlused TelepARTiga liitunud maade organisatsioonidelt ja ürituste korraldajatelt, kes soovivad kutsuda esinema huvitavaid esinejaid Soomest.

TelepART on mõeldud oma karjääri alustavatele või karjääri keskjärgus olevatele kunstnikele. Beneluxi ja Londoni instituudi kogemus näitab, et programm on lisanud juurde palju esinemisvõimalusi: 85% toetust saanud kunstnikest usub, et tänu programmis osalemisele ootab neid ka järgneval aastal ees rahvusvahelisi esinemisi. 

Taotlused vaatab läbi vastava piirkonna Soome Instituut, Eesti puhul siis meie instituut. Taotlusprotsess on lihtne ja kiire. Tähtaegu ei ole, taotlusvoor on avatud kogu aeg ning otsused tulevad kiiresti – vaid kahe nädalaga! Eesmärk on pakkuda kunstnikele hõlpsat võimalust reageerida uutele esinemispakkumistele. Eelduseks on korraldaja ja esineja vastastikune kokkulepe, kõrge kunstiline tase, vähemalt kahe riigi koostöö, sobiv esinemistasu ning piisav omarahastus.

NB! Puhkusteperioodil ehk 23. juunist kuni 5. augustini saabunud taotlustele vastatakse augustis. Sel puhul ei suuda me tagada vastuse saabumist 2-nädala jooksul. Vabandame!

2016. aastal ellu kutsutud TelepART programm loodi Soome ja Beneluxi riikide kultuurivahetuse edendamiseks, järgmisel aastal liitusid programmiga ka Suurbritannia ja Iirimaa. Alates sellest kolmapäevast, 24. jaanuarist muutub TelepART veelgi laiahaardelisemaks – liituvad Eesti, Läti, Leedu, Austria, Horvaatia, Saksamaa, Ungari, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ja Šveits.

Baltimaade TelepART projekte koordineerib Soome Instituut Eestis.

TelepARTiga liitunud teised Soome instituudid: Beneluxi riikide Soome Instituut, Londoni Soome Instituut, Saksa Soome Instituut, Finnagora – Ungari Soome Instituut

Programmi toetavad: Soome Haridus- ja Kultuuriministeerium, Soome Kultuurirahastu, Jenny ja Antti Wihuri Fond

Koostööpartnerid Soomes: Soome Tantsu Teabekeskus, Soome Teatriinfokeskus Tinfo, Soome Kaasaegse Tsirkuse teabekekus Sirkusinfo, Music Finland

VAATA KA: