Oktoobris ilmub Postimehe Kirjastuses Kaja Kunnase ja Marjo Näkki raamat „Läänemere turvakontroll“. Raamatu on eesti keelde tõlkinud Erkki Bahovski. 

Kui Venemaa 2022. aasta veebruaris Ukrainat ründas, muutus julgeolekuolukord kogu Läänemere piirkonnas: Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Saksamaal, Taanis, Rootsis ja Soomes. Kuidas mõjutavad iga riigi ajaloos ja naabrussuhetes peituvad põhjendused seda, kuidas uuele ohule reageeritakse? Millised jäljed toovad Hansaliidust NATOsse?

Eesti Välispoliitika Instituudi direktori Kristi Raiki sõnul viib raamat lugeja hoogsale retkele ümber Läänemere, tutvustades erinevaid kohalikke vaateid regiooni pingelisele julgeolekuolukorrale. Kaasahaaravalt kirjutatud reisiloos põimuvad kirjeldused randadest ja metsadest, intervjuud kohalike elanikega ning sissevaated riikide ajalukku ning välis- ja julgeolekupoliitikasse.

„Raamat annab ülevaate piirkonna laiapindsest julgeolekust, hõlmates nii sõjalist kaitset, küberohtusid, migratsiooni kasutamist relvana kui ka energiajulgeolekut.
Lood Eesti häkkerite tegevusest Ukraina toetamiseks, Lätis elavate Nõukogude armee pensionäride vaadetest lähiajaloole ning Leedu piirivalvurite kogemustest, kes takistasid aasta jooksul umbes 18 000 illegaalset piiriületust Valgevenest, pakuvad põnevaid vaatenurki ja uusi infokilde ka regiooni julgeolekut igapäevaselt jälgivale lugejale. Kirjeldused Saksamaa, Taani, Rootsi ja Soome jõupingutustest, et kasvanud ohtudega toime tulla ja varasemaid poliitikaid ümber hinnata, aitavad mõista Läänemere julgeolekuolukorra pöördelist ajajärku ja Venemaa Ukraina-vastase sõja laiaulatuslikku mõju,“ kirjutas Raik.

Autoritest:

Kaja Kunnas (snd 1968) on ajakirjanik ja kirjanik, kes on paarkümmend aastat vahendanud Eesti, Läti ja Leedu sündmusi Soome meediale, peamiselt ajalehele Helsingin Sanomat. Tal on Helsingi Ülikooli riigiteaduste magistrikraad. Kaja Kunnas on varem kirjutanud kaks raamatut, neist teise – „Ülelahe suhteraamat. Uue ohu aastad“ (eesti keeles 2017. a) – koos Marjo Näkkiga.

Marjo Näkki (snd 1976) on ajakirjanik ja kirjanik, kes on töötanud Soome rahvusringhäälingu YLE, MTV3 ja Soome uudisteagentuuri STT Läänemere, Balti ja Venemaa korrespondendina. Ta on juhtinud YLE raadio 1 saadet „Ykkösaamu“ ja peaministri intervjuutundi. Lisaks eelmisele ühistööle Kaja Kunnasega on Marjo Näkkilt varem ilmunud raamat „(Soome)maalt ja hobusega“ (eesti keeles 2011. a).

Kaja Kunnas ja Marjo Näkki, „Läänemere turvakontroll“. Tõlkija Erkki Bahovski, keeletoimetaja Lyyli Virkus, kujundaja Villu Koskaru. 192 lk. Raamatu tõlkimist toetas FILI – Soome Kirjanduse Teabekeskus. Raamatut saab ette tellida Rahva Raamatust.