Alates oktoobrist 2022 pakub Soome Instituut aktiivõppetunde Tartu koolide õpilastele. Tundide eesmärk on tõsta laste ja noorte huvi Soome kultuuri ja keele vastu. Tunde korraldatakse kolmele eri vanusegrupile, eelkooliealistest gümnasistideni.  

Soomes moodustab olulise osa koolide ja kultuuriorganisatsioonide tööst õpilasest lähtuv õpe. Lisaks pakuvad paljud sealsed raamatukogud lastele ja noortele huvitavaid ja arendavaid tegevusi. Ka Soome Instituudi raamatukogus Tartus on väiksemad lapsed juba mitu aastat saanud osaleda päkapikukoolis ja lugemisdiplomi programmis. Sel sügisel lisandub aktiivõppetundide näol tegevusi ka teistele vanusegruppidele. 

Aktiivõppetundide eesmärk on pakkuda vaheldusrikast ja kaasahaaravat õpikogemust väljaspool klassiruumi. Tunnid toetavad riiklikus õppekavas sätestatud üld- ja valdkonnapädevuste arendamist.

“Loodan, et aktiivõpe tõstab õpilastes huvi Soome kultuuri ja keele vastu,” sõnab Soome Instituudi programmijuht Liina Ergma. “Lisaks usun, et raamatukogus toimuvad tunnid julgustavad lapsi ja noori leidma teed raamatukokku juba lugejate-laenutajatena.” 

Tartu linn koostöös kultuuriasutustega on võimaldanud Tartu koolidel osaleda tasuta aktiivõppeprogrammides juba 2013. aastast. Iga kool saab pakutud programmide hulgast valida endale sobivaima(d).   Alates sellest sügisest pakub aktiivõpet ka Soome Instituudi raamatukogu.

Vastavalt linnaga sõlmitud lepingule valmistab Soome Instituut aktiivõppetunnid ette kolmele eri vanusegrupile: eelkooliealised, teine kooliaste, gümnaasium. Eesmärk on leida igas eas õpilastele neile sobiv ja jõukohane teema. Nt 4.-6. klassi jaoks on instituut loonud originaalse interaktiivse mängu ”Kadunud õnne otsijad”. 

Lisainfo: Soome Instituudi programmijuht Liina Ergma, +372 524 8840, liina.ergma@finst.ee