Soome keele õppimise populaarsus õppijate hulgas on viimastel aastatel tõusnud. Järjest enam on üldhariduskoole, kus on võimalik õppida soome keelt.

Nende seas on ka uued riigigümnaasiumid.  Käesoleval õppeaastal avatud Saue riigigümnaasium tuli haridusmaastikule uue kontseptsiooniga, pakkudes B-keele vahetamise võimalust (eelnevalt põhikoolis õpitud keele saab saksa või soome keele vastu välja vahetada). Võimalus oli gümnaasiumisse astujate seas väga populaarne, soome keele grupp täitus kiiresti ja paljud huvilised jäid võimalusest ilma.

Võimalus ise teise võõrkeelena õpitavat võõrkeelt valida tõstab gümnasistide motivatsiooni õppida ja proovida midagi uut. Olukorras, kus aastaid Soomes elanud pered pöörduvad tagasi Eestisse, on oluline, et lastel on võimalus jätkata soome keele õppimist nii põhikoolis kui gümnaasiumis. Eestil on võimalus olla Soome jaoks ainulaadne partner, kus soome keel on au sees ja kus on soome keele oskajaid. 

Rõõm on tõdeda, et ka Eesti Vabariigi president toetab sugulaskeelte õpet üldhariduskoolides, öeldes, et soome keel võiks olla kohustuslik aine. Ka Eesti ja Soome tulevikukoostöö raport tõdeb, et eesti ja soome keel on sugulaskeeled ja keele ning kultuuri hoidmine on auasi. Siin aga põrkame kokku mitmete probleemidega: soome keel on olnud B-keelena riiklikus põhikooli ja gümnaasiumi õppekavas juba 13 aastat, aga alati peidetud “muu keel” sõna taha, puuduvad sobivad õppematerjalid, võimalused õppida soome keelt ülikoolis on vähenenud ja sellest tulenevalt on soome keele õpetajate järelkasv piiratud.

Soome keeles on 9.-12.klassi õpilasel võimalik sooritada üleriigilist olümpiaadi,  Tallinna Ülikoolis on võimalik sooritada B1-C2 taseme rahvusvahelist soome keele eksamit, Soome Instituut Eestis ja Soome Suursaatkond toovad Eestisse Soome kultuuri ja toetavad igapäevaselt soome keele õpetajaid ja õpetamist. Lootus on, et riigigümnaasiumite tulek annab soome keelele uue hingamise ja toetab uute õpetajate pealekasvu.

Eesti soome keele õpetajate selts, mis on seisnud soome keele õpetajate ja õpetamise eest, saab tänavu 30-aastaseks. Loodame, et 30 aasta pärast võiksime tähistada oma seltsi 60. juubelit suurema liikmeskonnaga.

Karola Velbergi (Eesti soome keele õpetajate selts) artikkel ilmus Õpetajate Lehes 20.1.2023