Inimestele, kes eelmise aasta 8. septembri päeval argiselt üle Tartu Raekoja platsi kiirustasid, avanes ootamatu vaatepilt – kümned inimesed olid aja enda jaoks peatanud ja lugesid süvenenult raamatut, seistes või istudes, koos või üksi. See peatatud tund näitas, kui väärtuslik on meie jaoks lugemine.

Tänapäeval on mitmel pool maailmas probleemiks noorte vähene lugemus ja sellega otseselt seostuv funktsionaalse kirjaoskuse vähenemine. Manitsemine ega niisama lugemise kiitmine ei toimi. Selle asemel on oluline ehitada meie ümber nii reaalses kui ka digimaalimas kultuuri, kus lugemine on igapäevane normaalsus, millega kaasneb nähtavalt positiivne kogemus. See on üks põhjustest, miks sündis Lugemistunni kampaania.

Mullune lugemistund Tartus.

60 minutit, et kustahes peatuda ja lugeda – see ongi ReadHour, rahvusvaheline Lugemistunni kampaania, mis sai alguse 2019. aastal Soomest. Eestis korraldati lugemistund esmakordselt 2021. aastal Soome Instituudi eestvedamisel. Sellise lugemist propageeriva tunni idee said Soome laste- ja noortefondi töötajad rahvusvahelisest Earth Hour kampaaniast, mis kutsub inimesi märtsi viimasel laupäeval tegema vähemalt 60 minutit midagi head oma planeedi heaks. Lugemistund kutsub 8. septembril, UNESCO rahvusvahelisel kirjaoskuse päeval, vähemalt 60 minutiks lugema. Lugemine teeb kahtlemata head nii igale inimesele kui kogu meie planeedile.

Mullune Lugemistund

Eelmisel aastal sai Lugemistund hoogu juurde tänu koostööle Raamatukogude aastaga. Lugemisüleskutsele vastasid 150 Eesti kooli ja raamatukogu. Lugemistundi tähistati ka Soomes, Rootsis, Norras ja Suurbritannias. Kui mujal oldi kellaaja suhtes rangemad, siis Eestis said koolid ja raamatukogud vabaduse ise valida kellaaja ja tegutsemisviisi.

Tartu Raekoja trepil luges lõigu oma raamatust ette kirjanik Mika Keränen.

Sotsiaalmeedias haarasid Lugemistunni mõttest kinni mh Rahva Raamat, Eesti Noorsooteater, Eesti president Alar Karis jpt. Kõige suuremalt toimus Lugemistunnil avalik lugemine Tartus. Soome Instituut oli kohal ReadHour’i lipuga ning Tartu Linnaraamatukogu raamatulauaga, kust nii mõnigi möödakäija omale lugemist leidis ja teiste lugejatega ühines. Tipphetkel oli Raekoja platsil ühekorraga lugemas ligi poolteistsada inimest. Tallinnas koguneti Kirjanike Maja ette, kus oma luuletuse „Raamatul on aku tühi“ luges ette Leelo Tungal.

Ühine lugemisaeg päeval kell 13 võimaldas lugemiskogemust laiemalt sotsiaalmeedias kajastada – mitmed kollektiivid postitasid pilte oma lugemishetkedest ja see innustas omakorda teisi. Lugemistundi kajastati AK kultuuriuudistes ja TV3 Seitsmestes uudistes. Ka kõik raamatukogud, kes lugemistundi korraldasid, ja koolid, kes igaüks omal moel kaasa lõid, ja kõik üheaegselt lugenud inimesed annavad põhjust uskuda, et lugemine läheb meie inimestele korda.

Lugemine loeb

Lugemise tähtsust inimese kujunemisel on võimatu üle hinnata. Nii uute teadmiste saamisel kui ka lihtsalt meelelahutuseks on raamatu roll asendamatu. Lugedes arenevad sõnavara ja mõtlemisoskus, aga ka meediapädevus, mis võimaldab orienteeruda infosõja ja valeuudiste keskel. Raamat viib meid rännakule oma maailma ja aitab eemalduda igapäevasest stressist. Rännak raamatumaailma aitab näha uues valguses ka oma igapäevaelu, nii nagu reis kaugele maale annab selgema perspektiivi kodus toimuvale.

Tallinnas Kirjanike Maja ees luges oma luuletuse „Raamatul on aku tühi“ ette Leelo Tungal.

Lugemine on ka üks võimsamaid vahendeid keele hoidmisel ja kujundamisel. Seda mitte ainult abstraktses tähenduses, vaid keelena, mida iga laps, noor või täiskasvanu igapäevaselt kasutab. Raamatu lugemine – olgu teabetekst või ilukirjandus, sügav või meelelahutuslik, algupärand või tõlge – kujundab meie keelt. Keel on aluseks mõtlemisele: lõpuks sellest sõltub, kes me inimestena oleme ja olla tahame. Kampaania tuletab lugemise tähtsust meelde, ning kui seeläbi mõni lugemist väärtustav laps või noor juurde tuleb, on eesmärk kuhjaga täidetud.

Pole parata, et meedia läheb kaasa lihtsustamisega, sõnumid peavad koosnema lühikestest loosungitest, pikemat lauset ei viitsi enam keegi lugeda. Kui lühikese ja lihtsa kõrval elaks sama jõuliselt ilus ja rikas keel, probleemi poleks. Viltu hakkavad asjad kiskuma siis, kui liigne lihtsustamine võtab võimust kõikjal, nii keeles kui mõtlemises. Lugemistund on samuti üks lühike loosung. Selle eesmärgiks on olla teeviit raamatute ja kirjanduse lõpmatult rikkasse maailma – uks, millest kõik on kutsutud sisse astuma.

Eesti on palju väiksem kui teised osalevad riigid, ent mulluse Lugemistunnist osavõtuga rebisime teistest kaugele ette. Oleme uhkusega raamaturahvas ja võime seda valjult ja enesekindlalt kuulutada – nii on põhjust pidada Lugemispidu ka tänavu 8. septembril!

Sel aastal korraldavad lugemistundi Soome Instituut, Tartu Linnaraamatukogu, Eesti Lastekirjanduse Keskus ja Tallinna Keskraamatukogu. Pane kalendrisse kirja – 8. september kell 11 ja võta aega lugemiseks. Võid tulla koos oma raamatuga lugema koos teistega kohtadesse, mis tasapisi meie kodulehele ilmuvad. Muidugi võid lugeda ka kodus, tööl, koolis või mujal, peaasi on pühendada aega lugemisele.

REGISTREERI ENDA LUGEMISKOHT SIIN

Tekst: Anneli Loodus, Soome Instituudi programmikoordinaator

Mis te loete?