Kordelinin säätiön Viron rahasto tukee Virossa tehtävää viron ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten tutkimusta sekä suomalaisen kirjallisuuden kääntämistä viroksi. Apurahalla tuetaan etupäässä väitöskirjojen loppuunsaattamista sekä seminaari- ja konferenssikuluja. Tukea ei myönnetä kandidaatin tai maisterin opintoihin.

Vuonna 2020 rahasto jakaa yhteensä 10 000 euroa yksityishenkilöille apurahoina. Suomalais-ugrilaisten kielten tutkijoille sekä suomalaisen kirjallisuuden kääntäjille tarkoitetun apurahan suuruus on keskimäärin 200 eurosta 1000 euroon.

Hakuaika on 1.-31.1.2020. Päätökset apurahansaajista tehdään maaliskuussa.

Hakemukset jätetään sähköisesti Alfred Kordelinin säätiön apurahojen verkkopalvelun kautta. Sivustolle tulee rekisteröityä ja luoda käyttäjätunnus.

Hakemuksen liitteinä tulee toimittaa pdf-muodossa:

  • ansioluettelo (mainitaan vain haettavaan tutkimukseen liittyvät työt)
  • työsuunnitelma
  • kustannusarvio (jos hakijana on työryhmä)

Valinta
Esitykset apurahojen ja palkintojen saajista tekee rahaston toimikunta, johon kuuluu neljä säätiön nimeämää jäsentä. Päätökset apurahansaajista tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus. Päätökset apurahansaajista tehdään maaliskuussa.

Rahasto on perustettu 1994. Alfred Kordelinin säätiö ottaa vastaan myös lahjoituksia.

Lisätietoa saa rahaston asiamieheltä ja Suomen Viron-instituutin ohjelmapäälliköltä Karoliina Korpilahdelta