Suomen Viron-instituutti

Suomen Viron-instituutti ylläpitää ja kehittää suomalais-virolaista kulttuuriyhteistyötä sekä vahvistaa Suomen ja Viron yhteyksiä taiteen, koulutuksen ja yhteiskunnan eri aloilla. 

Suomen Viron-instituutti seuraa Viron yhteiskunnan kehitystä ja osallistuu siihen ohjelmatoiminnallaan. Instituutti tekee näkyviä avauksia, mutta on myös aktiivinen taustavaikuttaja.

Suomen Viron-instituutilla on tilat sekä Tallinnassa että Tartossa. Tarton toimipiste on yleisölle avoin kirjasto, jonka kokoelmat koostuvat suomen- ja vironkielisistä julkaisuista. 

Instituuttien toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeita rahoittavat myös säätiöt, yritykset ja yhteistyökumppanit kohdemaassa.

Instituutti on osa Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien verkostoa, johon kuuluu 17 eri puolilla maailmaa sijaitsevaa instituuttia.