Sille Lillestik valittiin vuoden suomenopettajaksi Suomen Tallinnansuurlähetystössä 29. huhtikuuta. Vuoden koulu on Tallinnan palvelualojen ammattikoulu (Tallinna Teeninduskool). Vuoden tulokkaaksi valittiin suomen kielen opettaja Katrin Männimets-Sevastjanov Paen lukiosta (Pae Gümnaasiumja vuoden suomen kielen ystäväksi Tarton yliopiston tiedekoulu (Teaduskool), jonka puolesta palkinnon vastaanotti lehtori Margit Kuusk. Ensimmäistä kertaa jaettiin myös vuoden suomen kielen tukija palkinto, jonka sai Suomalais-virolainen kauppakamari. Lisäksi annettiin tunnustusta ammatti- ja korkeakoulujen opetuksenkehittämisprojektille PRÕM, joka on edistänyt suomen kielen opetusta ammatillisessa koulutuksessa. 

Suomalais-virolainen kauppakamari myönsi vuoden suomenopettajalle stipendin ja laivayhtiö Eckerö Line lahjoitti jokaiselle palkintoehdokkaalle edestakaisen matkan Suomeen. 

Vuoden opettaja Sille Lillestik on Tarton ammatillisen koulutuskeskuksen (Tartu Kutsehariduskeskus) suomen kielen opettaja ja kielten osaston johtaja. Hän on soveltanut ja täydentänyt olemassa olevia oppimateriaaleja ammattikoulutuksen tarpeisiin.  Lisäksi hän on koostanut huomattavan määrän uusia suomen kielen opetusmateriaaleja. Hän on lisännyt etäopetuksen materiaaleihin runsaasti kuvauksia, selityksiä ja esimerkkejä, jotka ovat auttaneet opiskelijoita itsenäisessä etäopiskelussa. Näistä merkittävimpiä ovat suomen kieliopin Moodle-kurssin täydentäminen sekä ammattikielen opiskelijoiden opintomatka Helsinkiin tammikuussa 2020. 

Tarton ammatillisen koulutuskeskuksen opetusjohtaja Mariann Karja kuvailee Sille Lillestikin suhtautumista työhönsä seuraavasti: “Sille on työlleen omistautuva, sen moninaisuuden huomioon ottava sekä opiskelijoistaan välittävä pedagogi. Sille pyrkii tekemään kielenopetuksesta mahdollisimman aktiivista ja osallistavaa. Hän on rohkaissut ja kannustanut Suomeen suuntautuneita työharjoittelijoita.” Matkailu- ja ravintola-alan opettajien johtaja Reeli Engelbrecht lisää, että opettamisen ohella Sille Lillestik oppii itsekin: “Sillelle on tärkeää jatkuva itsensä kehittäminen, kuten oman alansa ja muihinkin koulutuksiin osallistuminen.” 

Vuoden suomenopettaja valittiin ensimmäistä kertaa vuonna 1997. Vuoden opettaja -tittelillä halutaan nostaa esille opettajia, jotka tekevät huomionarvoista työtä suomen kielen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi Virossa sekä Viron ja Suomen suhteiden kehittämiseksi kielen ja kulttuurin alalla. 

Suomen Viron-instituutti valitsee vuoden suomenopettajan yhteistyössä Suomen Tallinnan-suurlähetystön, Viron suomen kielen opettajien seuran ja Suomalais-virolaisen kauppakamarin kanssa. 

Katso tapahtuman kuvat (linkki)

Lisätietoja:  Suomen Viron-instituutin ohjelmapäällikkö Liina Ergma (+372 524 8840, liina.ergma@finst.ee)