Apurahat suomalais-ugrilaisten kielten tutkijoille ja suomalaisen kirjallisuuden kääntäjille ovat haettavissa 1.–31.1.2022.

Alfred Kordelinin säätiön Viron rahasto tukee Virossa tehtävää suomalais-ugrilaisten kielten tutkimusta sekä suomalaisen kirjallisuuden kääntämistä viroksi. Apurahoilla tuetaan pääasiassa väitöskirjojen viimeistelyä ja suomalaisen kirjallisuuden kääntämistä viroksi. Säätiö ei tue kandidaatti- tai maisteriopintoja.

Vuonna 2022 rahasto jakaa yksityishenkilöille työskentelyapurahoina noin 10 000 euroa.

Hakuaika ja ohjeet

Hakuaika on 1. –31.1.2022. Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella apurahojen verkkopalvelussa kordelin.fi. Kirjaudu suoraan tästä (linkki).

Haettavan työskentelyapurahan suuruus on vähintään 1000 euroa ja enintään 4000 euroa. Apurahoja myönnetään 5–7 kappaletta.

Hakemuksen jättäminen edellyttää rekisteröitymistä hakijaksi. Apurahapalvelun ohjeet ja hakemuslomake ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi. Hyvän hakemukseen on sisällytetty hakemusta täydentäviä liitteitä:

  •  Ansioluettelo (mainitse vain hakemuksen kannalta oleelliset ansiot)
  • Työsuunnitelma
  • Budjetti

Päätökset

Ehdotukset apurahojen saajista tekee rahaston toimikunta Alfred Kordelinin säätiön hallitukselle, joka päättää apurahansaajista maaliskuussa 2022.

Alfred Kordelinin säätiö on yksityinen yleishyödyllinen apurahasäätiö. Säätiö jakaa vuosittain apurahoina ja palkintoina noin viisi miljoonaa euroa. Vuonna 1994 perustettu Viron rahasto on yksi kuudestatoista Alfred Kordelinin säätiön kaupunki- ja kohderahastosta. Säätiö on jakanut apurahoja ja palkintoja yhtäjaksoisesti vuodesta 1920 alkaen.

Lisätiedot

Suomen Viron-Instituutti
Johtaja Hannele Valkeeniemi
hannele.valkeeniemi@finst.ee

Alfred Kordelinin säätiö
toimisto@kordelin.fi
puhelin 050 439 3661
www.kordelin.fi