Stipendiume soome-ugri keelte uurijatele ja Soome kirjanduse tõlkijatele saab taotleda 1.-31.01.2022.

Fond toetab eesti ja teiste soome-ugri keelte alast uurimistööd Eestis ning Soome kirjanduse tõlkimist eesti keelde. Stipendiumiga toetatakse peamiselt väitekirjade lõpetamist ning tõlkimisega seotud kulutusi. Fond ei toeta bakalaureuse- ega magistriõpinguid. Stipendiumide taotlusvooru Eestis korraldab Soome Instituut.

Kokku eraldab fond 2022. aastal eraisikutele stipendiumidena 10 000 eurot.

TAOTLEMISE AEG JA JUHISED

Taotluste esitamise periood on 1.– 31.01.2022. Stipendiume saab taotleda veebilehel kordelin.fi avatud elektroonilises keskkonnas.

Veebilehe kasutamise juhend ning taotlusvorm on olemas soome ja inglise keeles. Enne taotlusvormi täitmist tuleb registreeruda Kordelini võrguteenuse kasutajaks. Otselink registreerumisele siin.

Taotletava stipendiumi suurus peab jääma vahemikku 1000-4000 eurot. Kokku eraldatakse 5-7 stipendiumi.

Koos taotlusega tuleb esitada seda täiendavad lisad:

  • Tehtud tööd (mainida ainult taotletava stipendiumi seisukohalt olulised tööd)
  • tööplaan
  • eelarve (kui taotlejaks on töörühm).

OTSUSTUSPROTSESS

Ettepanekud stipendiumide saajate kohta teeb juhatusele kolleegium. Otsuse stipendiumisaajate osas teeb Alfred Kordelini Sihtasutuse juhatus märtsis 2022.

Alfred Kordelini Fond on eraalgatuslik sihtasutus. Fond jagab igal aastal stipendiume ja preemiaid u viie miljoni euro ulatuses. 1994. aastal asutatud Eesti fond on üks kuueteistkümnest Alfred Kordelini Sihtasutuse linnarahastust ja sihtotstarbelisest fondist. Sihtasutus on toetusi ja preemiaid jaganud püsivalt alates aastast 1920.

LISATEAVE

Fondi asjur
Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi
hannele.valkeeniemi@finst.ee
+372 5688 6939