Viron suomen kielen opettajien seura (ESKÕS) ja vironkielisen opetuksen seura (EHS) saivat suomalais-virolaiselta kulttuurisäätiöltä rahoitusta yhteisen koulutusprojektin Suomen ja viron kieli Virossa ja Suomessa järjestämiseen.

Maiden välisen yhteistyöprojektin tavoite on käynnistää seurojen välistä yhteistyötä, kehittää naapurimaiden vastavuoroista kieltenosaamista sekä toteuttaa suomen ja viron opetusta edistäviä yhteistyöprojekteja vuosina 2019-2021. 

Yhteistyöprojekti julkistettiin 8. marraskuuta Viljandissa järjestetyssä suomenopettajien seminaarissa. 

Työryhmään on kutsuttu

  • Vironkielisen opetuksen seura,
  • Viron suomen kielen opettajien seura,
  • Suomen Viron-instituutti,
  • Tuglas-seura/Tuglase Selts,
  • Tarton yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten laitos,
  • Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten laitos,
  • Haridus- ja teadusministeeriumin kieliosasto,
  • Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen ja
  • Eesti Keele Instituut.

Projektia varten muodostetaan yhteinen työryhmä, aloitetaan rajat ylittävä tiedon- ja ideoiden vaihtaminen sekä koordinoituja hankkeita, joista lähtevä synergia ja yhteistyö auttavat viemään suomen ja viron opetusta uudelle tasolle molemmissa maissa.

Tähän saakka kummankin maan organisaatiot ovat työskennelleet pääasiallisesti oman maansa sisällä (Viron suomen opettajien seura ja Suomen Viron-instituutti edistäen suomen kielen opettamista Virossa sekä Vironkielisen opetuksen seura ja Tuglas-seura viron kieltä Suomessa. Rahoituksen tuella aloittavat organisaatiot säännöllisen yhteistyön ja yhteisiä tapahtumia. Työryhmään kutsutaan suomen ja viron opettamisen kannalta oleellisia laitoksia ja organisaatioita Virosta ja Suomesta. Työryhmä tulee tekemään esityksiä yhteistyöverkoston toimintaan ja kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa.