Soome Instituudi selle hooaja esimeses raamatuklubis võtame ette Rita Dahli kakskeelse luulekogu «Aja süda» (tlk Elo Viiding, EKSA, 2020). Vestlust juhib Soome Instituudi programmikoordinaator Heidi Iivari.

Rita Dahl on mitmekülgne kultuurikandja – kirjanik, tõlkija, muusika-, teatri- ja kirjanduskriitik ja vabakutseline ajakirjanik. Ta on olnud luuleajakirja „Tuli ja savu“ peatoimetaja ja Soome PEN-klubi asepresident. Olles lõpetanud ülikooli nii politoloogia kui ka kirjanduse erialal, on Dahl poliitiliselt aktiivne ja sekkub oma artiklitega julgelt ühiskondlikku diskussiooni. Ta on laia haardega meedia- ja kommunikatsioonikoolitaja ning õpetab ka loovkirjutamist ja soome keelt.
Dahl on avaldanud 20 raamatut – luulet, proosat, esseistikat ja aimeteoseid. Tema tekste on tõlgitud paljudesse keeltesse. Dahl on toimetanud neli raamatut ja vahendanud soome keelde üle 300 luuletuse. Oma kirjanduse magistritöös käsitles Dahl Fernando Pessoa loomingut ja on keskendunud portugalikeelse luule tõlkimisele.
Rita Dahli luule on eksperimentaalne, ta kasutab rohkesti intertekstuaalseid tehnikaid. Samas võib ta olla ka siiras ja otsekohene, isegi ründav. Tänu sellele on tema luule mõistetav igale lugejale, kes tänapäeva ühiskonna probleeme vähegi südamesse võtab. „Aja süda” sisaldab valikut Rita Dahli seitsmest luulekogust. Teoses on paigutatud kõrvuti Dahli soome keeles ilmunud luuletused ja Elo Viidingu tõlked. Kogumiku lõpus on tõlkija ja raamatu toimetaja Hasso Krulli põhjalikud intervjuud Dahliga, mis tutvustavad tema elu, loomingut ja Soome kirjanduselu.

NB! Rita Dahl esineb kontsert-vestlusõhtul 26.09 kl 17.00 TÜ Ajaloomuuseumi Valges saalis Prima Vista kirjandusfestivali raames.