Suurlähettiläs Kirsti Narinen julkisti vuoden 2015 suomen kielen opettajan nimen Suomen Tallinnan-suurlähetystössä pidetyllä juhlavastaanotolla.

Mare Soomere on Pärnu Ülejõen peruskoulun englannin ja suomen kielen opettaja. Kollegoidensa mukaan hänen ystävällisyytensä ja omistautuminen suomalaisen kulttuurin tuntemuksen edistämiseksi ovat syynä sille, miksi suomen kielen oppijoiden määrä on kasvanut vuosittain heidän koulussaan.

S0126852

Koska palkinnonsaaja oli valitettavasti estynyt tulemaan paikan päälle, lauloivat seminaariosallistujat suurlähettiläs Kirsti Narisen johdolla onnittelulaulun Skypen välityksellä vuoden suomenopettajalle.

Suomen Viron-instituutin ohjelmapäällikkö Maarja Keban mukaan ei suomen kielen opettamisen aloittaminen peruskoulussa ole lainkaan helppo päätös: ”Se edellyttää rohkeutta sukeltaa tuntemattomaan. Mare Soomere otti tämän haasteen vastaan vuonna 2012 ja liioittelematta voi sanoa, että suomen opettaminen vieraana B-kielenä sai alkunsa juuri opettaja Soomeren siihen asti tekemän hyvän työn ansiosta.”

Vuoden suomen kielen opettaja julkistettiin suomenopettajien kevätseminaarin lopuksi perinteisesti järjestetyllä vastaanotolla Suomen suurlähetystössä. Samalla vastaanotolla annettiin myös suomalais-eestiläisen kauppakamarin stipendit, jotka tänä vuonna saivat suomen kielen opettajat Sille Lillestik Tarton palvelualan koulutuskeskuksesta ja Marjaana Järv TEA:n kielikoulusta.

Vuoden suomen kielen opettaja valittiin ensimmäisen kerran vuonna 1997. Valinnalla järjestäjät haluavat tehdä tunnetuiksi ja nostaa esille opettajia, joiden antaumuksella tehty työ on edistänyt Suomen ja Viron välisiä suhteita.

Vuoden suomen kielen opettajan valinnan järjestää Suomen Viron-instituutti yhteistyössä Suomen suurlähetystön ja Viron suomen kielen opettajien seuran kanssa.

Lisätiedot:
Maarja Keba
Suomen Viron-instituutin ohjelmapäällikkö
+372 57 57 0188
maarja.keba@finst.ee