Syyskuussa 2022 alkoi suomen kieltä toisena vieraana kielenä eli B-kielenä opettamaan neljä uutta koulua. Suomen kieltä B-kielenä opetetaan Virossa 9 koulussa.

Virolaisissa kouluissa oppilaat opiskelevat tavallisesti vähintään kahta pakollista vierasta kieltä. Kansallisen opetussuunnitelmaan mukaan koulut voivat tarjota peruskoulussa ensimmäisenä vieraana kielenä (A-kieli) englannin, ranskan, saksan tai venäjän vironkielistä opetusta. Peruskoulun kansallinen opetussuunnitelma mahdollistaa sen, että oppilaat voivat opiskella peruskoulussa toisena vieraana kielenä mitä tahansa kieltä, koulun resurssit ja oppilaiden toiveet huomioon ottaen.

Kun viime kevääseen asti suomen kieltä vieraana kielenä oli mahdollista opiskella viidessä koulussa (Tallinna Ühisgümnaasium, Pärnu Ülejõe Põhikool, Koidula Gümnaasium, Viljandi Kesklinna Kool, Viljandi Gümnaasium), tästä kouluvuodesta alkaen myös Saue Riigigümnaasiumissa, Tallinna Laagan Gümnaasiumissa, Tartu Tamme Gümnaasiumissa ja Kallavere Keskkoolissa päätettiin lisätä suomi koulujen B-kielipalettiin.

Saue Riigigümnaasiumin opettaja Oliver Hoolen mukaan koulun toive on kunnioittaa oppilaiden kiinnostusta suomen kieltä ja kulttuuria kohtaan. Koulu tarjoaakin oppilaille mahdollisuuden vaihtaa heidän peruskoulussa valitsemansa toisen vieraan kielen johonkin uuteen kieleen. ”Loimme tällaisen mahdollisuuden, koska oppilaiden mielenkiinto kieliä kohtaan ulottuu paljon esimerkiksi peruskoulussa aikoinaan valittua venäjää laajemmalle. Tarjoamme tänä lukiovuonna mahdollisuuden peruskoulussa valitun vieraan kielen vaihtamiseen juuri suomen kieleen, koska mielestämme on tärkeää, että naapurivaltion kielen osaaminen olisi Virossa laajempaa. Toivomme, että voimme tehdä tulevaisuudessa yhteistyötä myös suomalaisten koulujen kanssa. Toiveena on myös, että suomea osaavat oppilaamme tekisivät oman osansa virolais-suomalaisten suhteiden ylläpitämisessä ja kehittämisessä.”

”Neljä uutta suomea vieraana kielenä opettavaa koulua on meille todella suuri ja iloinen uutinen”, toteaa Suomen instituutin johtaja Hannele Valkeeniemi. ”Maantieteellisestä läheisyydestä huolimatta kielisillan olemassaolo ei ole itsestäänselvyys. Suomi ja Viro eivät ole toisilleen kuin mitkä tahansa naapurit. Suhteen ylläpitäminen ja syventäminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Kieli on vanhin meitä yhdistävä tekijä. Sukulaiskieltä on hyvä osata myös sen takia, et ymmärtäisimme itseämme paremmin.”

Lisätietoa: Suomen institutiin ohjelmapäällikkö Liina Ergma, +372 524 8840, liina.ergma@finst.ee