Kirjastovuoden 2022 hanke ”Paikallinen dialogi paikallisessa kirjastossa” sai lähtölaukauksen 1. maaliskuuta järjestetyissä ajatustalkoissa. Ajatustalkoissa Suomen instituutin johtaja Hannele Valkeeniemi kertoi suomalaisten kirjastojen kokemuksesta.

Kirjastovuoden 2022 hanke ”Paikallinen dialogi paikallisessa kirjastossa” käynnistyi ajatustalkoissa, jotka järjestettiin 1. maaliskuuta Tarton kaupunginkirjastossa. Talkoot toivat yhteen niin kirjastojen puolestapuhujat kuin kansalaisyhteiskunnan, demokratian ja yhteisöjen kehittämiseksi työskentelevät ihmiset.

Hankkeen tavoitteena on tehdä kirjastoista yhteisökeskuksia ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistäjiä. Sen toteuttavat Kirjastovuosi 2022, SA Eesti Koostöö Kogu, Viron kulttuuriministeriö ja Viron kirjastonhoitajien yhdistys (ERÜ). 

Ajatustalkoissa työryhmät totesivat, että tarvitaan sekä tavallisten kansalaisten että kirjastonhoitajien asenteiden muutosta, jotta kirjastot voisivat kehittyä yhteiskunnallista keskustelua ylläpitäviksi areenoiksi. ”On tarve päivittää sitä ajatusta, että kirjasto on vain paikka, josta lainataan kirjoja. Kirjastot ovat myös yhteistyön ja keskustelun paikkoja, joihin ovat tervetulleita kaikki ikään, sukupuoleen tai muihin eroihin katsomatta,” sanoi Viljannin kaupunginkirjaston johtaja Reet Lubi.

”Otan esimerkin Suomesta: Helsingissä sijaitseva kirjasto Oodi ei ole vain rakennus, vaan myös tapa ajatella. Jokaisella pienellä kylällä voisi olla oma Oodinsa”, lisäsi Hannele Valkeeniemi Suomen instituutista.

Ajatustalkoita seuraa 29. maaliskuuta alkava kirjastonhoitajille suunnattu koulutusohjelma, joka järjestetään ensimmäistä kertaa. Ohjelman tavoitteena on, että osallistujat oppivat keskustelun johtamiseen ja keskustelijoiden aktivoimiseen tarvittavia taitoja.

Hankkeen lopuksi kirjastot ympäri Viroa järjestävät keskustelutilaisuuksia omaa toimialuettaan koskevista teemoista.