Yksin ja yhdessä – kirjastodialogeissa pohditaan syksyllä yhteisöjen merkitystä.

Yhä useammat ihmisten väliset kohtaamiset tapahtuvat digitaalisesti. Myös etätyön määrä on kasvanut. Onko meistä tulossa entistä yksinäisempiä? Miten yhteisöjen ja kohtaamisten merkitys on muuttunut? Mitä merkitsee vanhoille yhteisöille, että väkeä muuttaa maalta kaupunkeihin. Mikä merkitys fyysisellä kohtaamisella on? Mitä pitää tehdä, jos huomaa jonkun jäävän ulkopuolelle.

Suomen Viron-instituutti jatkaa tiistaina 10.lokakuuta 2023 kirjastodialogeja Virossa. Teemana on nyt Yksin ja yhdessä. Tallinnan lisäksi dialogirinki kokoontuu myös Tartossa.

Kirjastodialogien sarja alkoi Virossa 2022 Eesti Koostöö Kogun aloitteesta. Suomen Viron-instituutti on yksi yhteistyökumppani. Kiinnostus dialogeja kohtaan nousee Virossa ja Suomessa. Molemmissa maissa on havaittu, että yleinen keskusteluilmapiiri on polarisoiva ja vihamielinen. Ihmiset kaipaavat tilaisuuksia, joissa voi puhua yhteiskunnan ajankohtaisista asioista rauhallisesti ja turvallisesti. Dialogien perusidea on kuunnella ja kunnioittaa toisia.

Suomessa ja Virossa on menossa useita hankkeita, joissa pyritään osallistamaan ja rohkaisemaan rakentavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Suomessa yksi aloite on ns. kansallinen dialogipäivä. Silloin haastetaan mahdollisimman monia järjestämään keskusteluja samasta aiheesta. Keskusteluista kootaan anonyymit yhteenvedot ja ne lähetetään päättäjille taustatiedoksi. Yksi näistä yhteisistä dialogipäivistä on 10.10. Syksyn seuraava on 30.11.2023. Kummankin teemana on ”yhdessä ja yksin”.

Myös Virossa järjestettävistä keskusteluista lähetetään yhteenvedot tiedoksi Suomeen. Yhteenvedot auttavat lisäämään päättäjien ymmärrystä ajankohtaisista ilmiöistä ja kansalaisten mielialoista.

Suomen Viron-instituutti soveltaa dialogeissa Suomessa kehitettyä Erätauko-menetelmää. Kirjastodialogit ovat samalla helppo keino tutustua, miten voi käydä rakentavaa ja turvallista yhteiskunnallista keskustelua.

Dialoogiringid 10.10.2023:

Tallinnassa Rahvusraamatukogu fuajee, Narva mnt 11, Tallinn  klo 17.00-18.30
Tartossa Suomen Viron-instituutin kirjasto, Ülikooli 11, Tartu, klo 17.00-18.30

Lisätiedot: Hannele Valkeeniemi, hannele.valkeeniemi@finst.ee