Üksi ja üheskoos – selle sügise raamatukogudialoogid võtavad arutluse alla kogukondade tähtsuse.

Üha enam kohtumisi inimeste vahel toimub digitaalselt. Suurenenud on kaugtöö maht. Kas oleme muutumas üksildasemaks? Kuidas on muutunud kogukondade ja kohtumiste tähendus? Mida tähendab vanade kogukondade jaoks, et inimesed kolivad maalt linna? Milline tähtsus on füüsilisel kokkusaamisel? Mida teha, kui märkate, et keegi on kõrvale jäänud?

Soome Instituut jätkab teisipäeval, 10. oktoobril 2023 raamatukogudialoogidega Eestis. Teemaks on seekord “Üksi ja üheskoos” ning dialoogiring koguneb lisaks Tallinnale ka Tartus.

Huvi dialoogide vastu on tõusmas nii Eestis kui ka Soomes. Mõlemal pool Soome lahte on täheldatud, et üldine aruteluõhkkond on muutunud polariseerivaks ja vaenulikuks. Inimesed igatsevad aga võimaluse järele rääkida aktuaalsetel teemadel rahulikult ja turvaliselt. Dialoogide keskne mõte ongi üksteist austav vestlus ja üksteise kuulamine.

Raamatukogudialoogide sari sai Eestis alguse 2022. aastal Eesti Koostöö Kogu eestvedamisel. Üheks partneriks on Soome Instituut. Soomes ja Eestis on käimas mitmed projektid, mille eesmärk on kaasata inimesi ja soodustada konstruktiivset ühiskondlikku arutelu. Üks sarnane algatus on nn rahvuslik dialoogipäev Soomes, kus kutsutakse võimalikult paljusid üles korraldama arutelusid ühel ja ühisel teemal. Aruteludest koostatakse anonüümsed kokkuvõtted, mis saadetakse taustainfoks otsustajatele. Üks sellistest ühistest dialoogipäevadest on 10. oktoober, järgmine toimub 30. novembril. Mõlema teemaks on “Üksi ja üheskoos”.

Ka Eestis peetud aruteludest saadetakse kokkuvõtted Soome. Need aitavad otsustajatel paremini mõista aktuaalseid teemasid ja kodanike suhtumisi.

Soome Instituut rakendab dialoogiringides Soomes välja töötatud „Aeg maha“ (Erätauko) meetodit. Raamatukogudialoogid on lihtne moodus õppida ja harjutada konstruktiivset ja turvalist arutelu.

Dialoogiringid 10.10.2023:

Tallinnas Rahvusraamatukogu fuajees, Narva mnt 11, Tallinn  kl 17.00-18.30
Tartus Soome Instituudi raamatukogus, Ülikooli 11, Tartu, kl 17.00-18.30

Lisainfo: Hannele Valkeeniemi, hannele.valkeeniemi@finst.ee