(Re)configuring Territories -projektin (linkki) kevätkoulu päättyi ”The School of the Near Future” (linkki) -seminaariin. Seminaarissa esiteltiin viikon kestäneen kevätkoulun kolmen työpajan tulokset.

Narvassa järjestetty monitieteinen kansainvälinen kevätkoulu toi yhteen arkkitehtejä, kaupunkisuunnittelijoita, taiteilijoita ja toimittajia eri maista. Kevätkoulun teemana oli kaupunkitila. Työpajoja johtaneiden mentoreitten johdolla visioitiin lähitulevaisuutta ja pohdittiin sitä, millaisia tietoja ja taitoja me tarvitsemme tulevina vuosikymmeninä.

Kevätkoulun ohjelmassa oli kolme työpajaa: sananvapautta ja median roolia kaupunkitilassa tarkasteleva ”Tactics for Freedom of Speech”, kasvien ja ihmisten suhteita tutkiva ”Seeds, Pollen, Future” sekä kaupunkien kasvun pysähtymistä analysoiva ”Modelling Urban Degrowth”.

“Tactics for Freedom of Speech” -työpajan osallistujat kartoittivat toimittaja Ingrid Svanfeldin ohjauksessa Narvan informaatiokenttää. Työpajan tulokset osoittautuivat hajanaisiksi ja ristiriitaisiksi – samanaikaisesti toisiaan tukeviksi ja kiistäviksi. Työpajassa valmistunut videokollaasi tarjosi Narvan kaupunkitilan ja yhteiskunnan eri kerrostumien monimuotoisuudesta tarkan ja ajatuksia herättävän kuvan.

Linda Boļšakovan johtama pääosin aistimuksiin keskittyvä työpaja „Seeds, Pollen, Future“ havainnoi luonnon voimaa: miten kasvit valtaavat uudelleen ihmisten kerran rakentamat ja unohtamat rakennukset?

METASITU-duo järjesti ”Modelling Urban Degrowth” -työpajan, jossa pohdittiin erilaisia kaupunkitilaan liittyviä teemoja ja niihin liittyviä arvoja. Keskustelussa nousi muun muassa esiin se, että talouskasvu on vain yksi arvo monien muiden joukossa. Kasvun hidastuminen tai pysähtyminen ei ole itsessään huono asia – kaikki on kiinni arvomaailmasta ja siitä, mitä arvoja me välitämme eteenpäin tuleville sukupolville.

”Tulin työpajaan oppiakseni lisää talouslaskun (degrowth) käsitteestä”, totesi eräs ”Modelling Urban Degrowth” -työpajaan osallistunut arkkitehtiopiskelija. ”Olen tutkinut opinnoissani Suomen muuttotappioalueita ja ymmärtänyt, että yhteiskunnallisen kehityksen suunnittelemisen yhdistäminen jatkuvaan kasvuun ei ole aina paras ratkaisu. Tämä viikko tarjosi runsaasti inspiraatiota ja ideoita tutkimukseeni. Parasta työpajassa oli sen monipuolisuus – se antoi kimmokkeen lähestyä ongelmia täysin uusista kulmista.”

Loppuseminaarissa todettiin, että vanhat ajatusmallit eivät enää tarjoa riittäviä ratkaisuja nykyajan monimutkaisiin ongelmiin. Tarvitsemme uudenlaista monitieteistä yhteistyötä tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi.

Kevätkoulu on osa vuonna 2019 alkanutta monitieteistä (Re)configuring Territories -projektia. Projektia tukevat Trojan Horse, Narvan taideresidenssi sekä Suomen instituutti. Projektia rahoittaa Koneen säätiö.

Lisätietoa: Suomen instituutin ohjelmapäällikkö Duha Elsayed (+372 5857 5638)