Tallinnan yliopiston humanististen tieteiden laitos jatkaa suomen kielen opetusta syksyllä 2019. Suomen kieltä opetetaan kaikille avoimena kandidaatin tutkinnon tasoisena sivuaineena ja vuodesta 2020 eteenpäin tarjotaan suomen kielen ja kulttuurin kursseja opettajille ja kääntäjille myös maisteritasolla.

Yhteisten neuvottelujen tuloksena syntynyttä ja kaikkien osapuolten tuen saanutta päätöstä auttoivat hahmottelemaan yliopiston yhteistyökumppanit Suomen suurlähetystöstä, Viron suomen kielen opettajien seura ESKÕS:stä, Viron opetus- ja tiedeminiesteriöstä, Tallinnan yhteislukiosta ja Innovesta.

Suomen kielen ja kulttuurin pääaineopinnot lakkautettiin viime syksynä hakijoiden vähäisen määrän vuoksi. Vuonna 2019 käynnistyvän ohjelman uskotaan kuitenkin kasvattavan suomen kielen opettajiksi opiskelevien määrää.

Tällä hetkellä Tallinnan yliopisto kamppailee löytääkseen suomen kielen yliopistonopettajia. ”Tietysti aloitamme etsimisen omiemme joukosta. Virkaan etsitään opettajaa, ei lehtoria, mikä mahdollistaa paikan hakemisen useammille suomen kielen opettajille, mutta ongelmia on silti useita. Ensinnäkin Tallinnan yliopiston maksama palkka on yhä pienempi kuin ensimmäisen ja toiseen asteen oppilaitoksissa. Niissä opettajat tienaavat tuntuvasti paremmin kuin yliopistoissa. Vaaditaan siis toimia, jotta saamme yliopistoon parhaita ammattilaisia”, toteaa ESKÕS:n hallituksen puheenjohtaja Karola Velberg.

Suomen Viron-instituutti näkee Tallinnan yliopiston päätöksen jatkuvan yhteistyön oleellisena ehtona. Valmius Suomen yhteiskuntaa ja kulttuuria opiskelijoille esittelevien asiantuntijoiden lähettämiseen on olemassa jo nyt. ”Toivomme, että yliopisto käyttää rohkeasti apuamme opintojen monipuolistamisessa”, sanoo instituutin johtaja Anu Heinonen.

Virossa opetetaan suomen kieltä 48 ensimmäisen ja toiseen asteen oppilaitoksessa, pääasiassa lukioissa C-kielenä. B-kielenä suomea opetetaan vain kahdeksassa koulussa. Viron opetus- ja tiedeministeriön kieliosaston pääasiantuntija Pille Põiklikin tietojen mukaan suomen kielen opetus Viron ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitoksissa on kasvussa – viimeisten kahden vuoden aikana oppilaiden määrä on kasvanut 40 prosentilla. Monet valitsevat suomen yhdeksi pakollisista vieraista kielistä. ”Tervehdimme ilolla suomen kielen ja kulttuurin opetuksen jatkumista Tallinnan yliopistossa, sillä se antaa kiinnostuneille mahdollisuuden jatkaa opintojaan”, toteaa Põiklik.