Suomen Viron-instituutti täyttää 30 vuotta. Vaikka koronapandemia vaikeuttaa tapahtumien suunnittelua, on instituutin tarkoitus juhlistaa tänä vuonna pyöreitä vuosia.

Alkaneen vuoden kulkua on poikkeuksellisen vaikea ennustaa. Onko edessä jälleen vuosi, jolloin tapahtumajärjestäjät Suomessa ja Virossa parhaansa mukaan tasapainoilevat tilaisuuksien järjestämisen ja niiden perumisten välillä? Jos veikata saa, tulee toiminta Virossa olemaan viime vuoden kokemuksen perusteella Suomea ketterämpää. Samalla koko kulttuurialaa leimaa huoli tulonmenetyksistä ja muista koronan vaikutuksista.

Epävarmuudesta huolimatta Suomen Viron-instituutin juhlavuosi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden paneutua Viron kolmikymmenvuotiseen uudelleenitsenäistymisen aikaan sekä Suomen ja Viron välisen kulttuurialan yhteistyön tulevaisuuteen. Tämä tulee näkymään toimissamme muun muassa podcast-sarjana, verkkonäyttelynä sekä juhlaseminaarina. Lisäksi olemme mukana Helsingin ja Tallinnan kaupunginmuseoiden Talsinki/Hellinn-näyttelyssä (linkki).

Kolmekymmentä vuotta on loppujen lopuksi lyhyt aika, mutta tuohon ajanjaksoon mahtuu virolaisen yhteiskunnan valtava muutos. Roolimme on muuttunut samalla, kun maidemme väliset suhteet ovat kehittyneet ja virolainen yhteiskunta muuttunut. Suomalaisen kulttuurin Viroon ”tuomisen” sijaan on toiminnassa kyse yhä enemmän ”yhteistyöstä” ja ”yhdessä tekemisestä”. Odotamme innolla, mitä seuraavat 30 vuotta tuovat tullessaan Suomelle, Virolle ja Suomen Viron-instituutille!

Anu Heinonen, Suomen Viron-instituutin johtaja