3.–4. kesäkuuta Narvassa kansainvälinen ryhmä taiteilijoita, kaupunkisuunnittelijoita, arkkitehtejä ja muotoilijoita kokeili tutkia kaupunkitilaa epätavallisen metodin avulla – roolipelaamalla.  

Narvassa järjestetty kaksipäiväinen larppi eli liveroolipeli on osa monitieteistä (Re)configuring Territories -projektia (linkki). Kaikilla kahdeksalla osallistujalla oli pelissä oma rooli: mukana olivat niin eläkkeelle jäänyt Kreenholmin tehtaan turvamies kuin vesihiisi, jolla on yliluonnollisia voimia. Yhdessä osallistujien kanssa Narvassa seikkailivat myös kuraattorit Kaisa Karvinen ja Salla Valle. Pelin avulla osallistujat pyrkivät löytämään yhdessä vastauksia Narvaa koskettaviin kysymyksiin. He pohtivat muun muassa kaupunkitilan kokemusta sekä kaupungissa liikkumista.

Roolipelissä ilmenneet teemat ovat ajankohtaisia juuri post-teollisen Narvan alueella. Toisaalta ne eivät liity pelkästään Narvaan, vaan jokaiseen ihmisen asuttamaan alueeseen. Tällaisia teemoja olivat esimerkiksi kaavoitetun alueen väliin jäävä tila ja sen ”muokkaaminen”, maankäytön mahdollisuuksien kartoittaminen sekä asukkaiden henkilökohtainen suhde sekä heidän uuteen kotipaikkakuntaansa että vanhaan kotikaupunkiinsa. Esiin nousi myös ajatus siitä, että monenlaisten mielipiteiden huomioiminen ei ole tärkeää ainoastaan rakentamisessa ja kaupunkisuunnittelussa, vaan myös biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Yksi merkittävimpiä larpin oivalluksia oli sen ymmärtäminen, että oikeiden kysymysten kysymiseen eli mahdollisten ongelmien identifioimiseen vaaditaan usein omakohtaista kokemusta – pelkkä teoria ei riitä. ”Roolipelissä selvisi, että kaupunkitilassa on paljon kirjoitettuja ja kirjoittamattomia sääntöjä. Narva on erityisen jännittävä paikka roolipelin pelaamiseen, koska siellä on paljon erilaisia välitiloja: esimerkiksi unohtuneita leikkikenttiä, ostoskeskusten viereisille aloille levittäytyneitä niittyjä, asuintalojen välisiä alueita, jotka eivät kuulu kenellekään ja joita ihmiset tai eläimet ovat ottaneet käyttöönsä – tai eivät ole. Narvan kaltaisessa kaupungissa oleminen on vapaata, erilaista. Tilat, joille ei kaavoituksessa ole määritelty tarkkaa käyttötarkoitusta, voivat kuitenkin olla tärkeitä kaupungin asukkaille”, totesi yksi osallistujista.

(Re)configuring Territories -projektia jatkaa Narvassa 13. kesäkuuta järjestettävä kevätkoulu (linkki). Projektia tukevat Trojan Horse, Narvan taideresidenssi sekä Suomen instituutti. Projektia rahoittaa Koneen säätiö.

Lisätietoa: Suomen instituutin ohjelmapäällikkö Duha Elsayed (+372 5857 5638)