3.-4. juunil uuris rahvusvaheline kunstnikest, linnaplaneerijatest, arhitektidest ja disaineritest koosnev seltskond Narvas kas ja kuidas on linna kohta võimalik saada uusi teadmisi, kasutades selleks tavapäratut meetodit – rollimängu. 

Valdkondadeülese projekti (Re)configuring Territories (link) raames toimunud LARP ehk rollimäng kestis kaks päeva. Kaheksale osalejale jagati välja erinevad rollid, alates pensionile jäänud Kreenholmi tehase turvamehest ja lõpetades üleloomulike võimetega vetevaimuga. Üheskoos otsiti vastuseid erinevatele Narva linna puudutavatele küsimustele, et mõtestada ümber linnaruumi kogemust ning linnas liikumist. Rollimängu ülesanded paljastasid teemasid, mis on aktuaalsed just post-industriaalsel Narva maastikul, kuid kohaldatav ka igas inim(k)asustatud ruumis – liminaalsed ruumid ja nende “ümbertöötlemine”, uue sihtotstarbe otsimine; isiklik suhe nii uue piirkonna kui ka oma kodulinnaga; mitmepoolsete seisukohtadega arvestamine mitte ainult ehitamisel ja linnaplaneerimisel, aga ka bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel. Koos osalejatega seiklesid Narvas kuraatorid Kaisa Karvinen ja Salla Valle.

Üks suurimaid ilmutusi LARPil oli arusaam, et isegi õigete küsimuste küsimine ehk potentsiaalsete probleemide identifitseerimine vajab mõnikord lähedast isiklikku kogemust, mitte ainult teoreetilisi teadmisi. “Rollimängu käigus selgus, et linnaruumis on palju kirjutatud ja kirjutamata reegleid. Mäng aitas nendest teadlikuks saada. Narva on rollimängu jaoks põnev paik, sest seal leidub palju erinevaid väliruume (nt unustuse hõlma vajunud mänguväljakud, kaubanduskeskuste kõrval laiuvad niidud, elumajade vahele jäävad piirkonnad, mis ei kuulu kellelegi ja mida inimesed või loomad on võtnud kasutusse või siis mitte). Sellises linnas olemine on vabam, teistsugune. Kohad, mille funktsioone pole plaanidel paika pandud, võivad linnakodanike vaatevinklist olla tõeliselt väärtuslikud,” kommenteeris üks osalejatest.

Projekt (Re)configuring Territories jätkub Narvas 13. juunil algava kevadkooliga (link). Projekti partneriteks on Trojan Horse, Narva kunstiresidentuur ning Soome Instituut ja seda rahastab Kone Sihtasutus.

Lisainfo: Soome Instituudi programmijuht Duha Elsayed (5857 5638).