Alfred Kordelinin säätiön apurahat 2017 myönnetty

Alfred Kordelinin säätiö on jakanut 22.3.2017 kaupunki- ja kohderahastoistaan yhteensä 110 apurahaa. Niistä seitsemän myönnettiin Viron rahastosta.

Viron rahaston apurahat on tarkoitettu Virossa tapahtuvaan suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen sekä suomalaisen kaunokirjallisuuden virontamiseen. Haun koordinoi Suomen Viron-instituutti. Kaikki kaupunki- ja kohderahastojen apurahansaajat on julkaistu Kordelinin säätiön verkkosivulla.

Apurahat myönnettiin seuraaviin tarkoituksiin:

Aareleid, Kai, 1100 eur
Jukka Viikilän kirjan ”Akvarelleja Engelin kaupungista” virontamiseksi

Alybina, Tatjana, 1500 eur
Väitöskirjan ”Marien animistinen uskonto” haastatteluaineiston käsittelyyn

Faster, Mariko, 999  eur 
Harglan pitäjän hydronyymejä käsittelevän väitöskirjan viimeistelyyn

Jaanits, Kadri, 600 eur
Salla Simukan lastenromaanin “Sisarla” virontamiseksi

Kaus, Jan, 999 eur
Selja Ahava romaani ”Taivaalta tippuvat asiat” virontamiseksi

Pastuhhova, Olga, 800 eur
Väitöskirjan johdannon ” Venäjänkielisten vironoppijoiden kirjoittamisen erikoispiirteet” kirjoittamiseksi

Uiboaed, Kristel, 1600 eur
Osallistumiseksi konferenssiin ”Methods in dialectology XVI”  Tokiossa.