Muusika ja helikunstifestival Üle Heli keskendub žanrimääratluste asemel muusika ja heli tähenduslikkusele ning seostele teiste kunstivaldkondadega. Soome esindaja

 

Otto Iivari on Pohjanmaalt pärit elektroakustiline helilooja ja doktorant, kes õpib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Ta komponeerib muusikat peamiselt ambisoonilistele ja mitmekanalilistele keskkondadele. Tema teoste võtmeelementideks on ruumilise heli tajutav liikumine ja uute helide avastamine.