Martti Koskenniemi on Helsingi Ülikooli emeriitprofessor. Ta on üks tänapäeva tuntumaid ning enimtsiteeritumaid rahvusvahelise õiguse teoreetikuid ja ajaloolasi ning paljude oluliste rahvusvahelist õigust puudutavate teadustööde autor. Lisaks Helsingi Ülikoolile on ta õpetanud mitmetes teistes maailma tippülikoolides.
Koskenniemi Granö loeng Tartus tõukub tema viimasest teosest „To the Uttermost Parts of the Earth. Legal Imagination and International Power 1300-1870“ (Cambridge, 2021), mis käsitleb ühelt poolt rahvusvahelis-õiguslikke argumente varasemas ajaloos ja teisalt mõtiskleb selle üle, kuidas maailm on saanud selliseks, nagu ta tänapäeval on.
Loeng toimub inglise keeles ja seda modereerib TÜ rahvusvahelise õiguse kaasprofessor Merilin Kiviorg.
Korraldajad: TÜ õigusteaduskond, Soome Instituut
Lisainfo: rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo. lauri.malksoo@ut.ee