Vabas õhkkonnas kulgeva vestlusringi idee on koondada eri tasemel eesti ja soome keele oskajaid, et pakkuda võimalust üksteiselt õppida. Vestlus toimub vaheldumisi eesti ja soome keeles. Kohal on ka Soome Instituudi programmikoordinaator Heidi Iivari ja praktikant Veera Mononen.
Vestlusringid toimuvad kaks korda kuus kolmapäeviti Soome Instituudi raamatukogus Tartus.
Osaleda võivad kõik – tähtis pole keeleoskuse tase, vaid soov seda tõsta. Kohtumiseni!