Soome Instituut Euroopa keeltepäeval Narvas

26. september 2012, Narva

 26. septembril tähistatakse Euroopa keeltepäeva, et seeläbi tähtsustada kõiki Euroopas kõneldavaid keeli: nii suure kõnelejaskonnaga keeli kui ka murdeid, nii põliskeeli kui ka uusi keelekujusid.

Eestis korraldab keeltepäevaga seotud üritusi Euroopa komisjoni tõlketeenistus ning selleaastane peaüritus toimub Narvas koostöös Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga. Kolledži aatriumis leiab aset traditsiooniline keelte ja kultuuride päev, kus oma tegevust tutvustavad kultuuriinstituutide ja saatkondade esindajad.

Keeleteadlane Lari Kotilainen ja tõlkija Anna Sidorova tutvustavad soome keelt

Tõlkija Anna Sidorova, lastekirjanik Reetta Niemelä, teatmeteoste koostaja ja keeleteadlane Lari Kotilainen ning illustreerija Linda Bondestam on käinud mitmel pool Venemaal propageerimas lastele ja lapsemeelsetele keelte, eriti just soome keele õppimist, ning nüüd on nad tulemas ka Eestisse. Oma esinemistel lähenevad nad soome keelele loominguliselt – räägivad keelte erinevustest, õpetavad sõnu ja väljendeid läbi mängu, laulavad ja tantsivad. Euroopa keeltepäeval Narvas tutvustavad Lari Kotilainen ja Anna Sidorova lühidalt oma töörühma tegevust. Olge kindlasti kõik valmis ka soome keeles laulma!

Veebiviktoriin

Nagu varasematelgi aastatel, saavad kooliõpilased keeltepäeva raames osa võtta veebiviktoriinist. Ida-Virumaalt pärit võitjad kutsutakse auhindu vastu võtma keeltepäeva peaüritusel Narvas. Lisaks toimuvad kogu päeva vältel tasuta keeletunnid (30 minutit), mille käigus saab tutvuda vähemalt 10 eri keelega.

Õpetajatele esineb Moskva Riikliku ülikooli filoloogiateaduskonna professor pr Marina Sidorova, kes räägib vene keele õpetamisest. Keeltepäeval esitletakse ka 20 Euroopa riiki hõlmavad keelepoliitika ja -tavade uuringut ning andmebaasi „Keelterikas Euroopa”.

Täpsem keeltepäeva kava

Veebiviktoriin