Sofi Oksaneni raamatu “Kui tuvid kadusid” esitlus Solarise Apollos

28. november 2012, Harjumaa, Tallinn

Raamatu eestikeelse tõlke ilmumise puhul külastab Sofi Oksanen Tallinna. Sofi Oksaneni austajatel on võimalik temaga kohtuda.

28. novembril kell 16:00 Solarise Apollo raamatupoes

„Kui tuvid kadusid“ on romaan Eesti lähiajaloost, rahutuse ja petliku rahu aegadest. Romaan liigub läbi kolme aastakümne, mille sisse jääb Eesti Vabariigi esimese perioodi lõpp, Teine maailmasõda ning servapidi sulav ja stagneeruv Nõukogude Liit. Samas on aga tegu looga, mis käsitleb üldisemalt inimese ja võimu suhteid, vaatleb võimuga kohanemist ja kohanematust, räägib maskidest, mida inimesed on võimelised või võimetud kandma. Kas hoida hammasrataste vahel selg sirge või muutuda ise hammasrattaks? Nagu Sofi Oksaneni varasemad teosed „Stalini lehmad“ ja „Puhastus“, räägib ka „Kui tuvid kadusid“ poolitatud Euroopast ja ajaloo puretud Eestist, tema inimeste lootustest ja kaotustest. Sellestki, et mõnikord on need kaks üks ja sama.

Romaani tõlkija Jan Kaus: “Kuna “Kui tuvid kadusid” lähtub Eesti lähiajaloost, siis loodan, et raamatu meile nii tuttavad olustikunüansid ei takista nägemast selle põhiideed. Loodan, et on võimalik arutleda mitte niivõrd selle üle, kuivõrd täpselt ja adekvaatselt kirjeldab Sofi Oksanen teatud ajahetki ja ruumipunkte, vaid kõnelda eelkõige romaani üldinimlikust põhimotiivist – inimese ja võimu omavahelistest suhetest. Miks leidub ikka ja alati inimesi, keda võim nõnda takistamatult köidab?“

Sofi Oksanen on sündinud 1977. aastal Jyväskyläs, eestlannast ema ja soomlasest isa peres. 
Oksanen on õppinud Helsingi Ülikoolis kirjandusteadust ning Helsingi teatrikõrgkoolis dramaturgiat, ta on tegutsenud mitme lehe kolumnistina ning avaldanud ajakirjanduses arvamust ühiskondlikel ja poliitilistel teemadel.

Sofi Oksaneni raamatu “Kui tuvid kadusid” esitluse korraldab kirjastus Varrak koostöös Soome Instituudiga.